• 4 października 2022

Biuro modułowe zaprojektowane przez workplace

Biuro modułowe zaprojektowane przez workplace

Biuro modułowe zaprojektowane przez workplace 1024 683 PLGBC

Materiał partnera

Celem szeroko zakrojonego procesu badawczo-projektowego przeprowadzonego przez Workplace u Klienta była odpowiedź na pytanie: jaka powinna być nowa rola biura w postpandemicznej rzeczywistości?

W niepewnych czasach powinno ono przede wszystkim być gotowe na zmianę i eksperymentowanie. Zmienia się także jego podstawowa funkcja – do tej pory biuro kojarzyło się przede wszystkim ze strefami pracy indywidualnej i przestrzeniami ją wspierającymi, jak sale spotkań czy kuchnia. W nowej strategii przestrzeni to właśnie współpraca, socjalizacja i budowanie więzi ze współpracownikami wychodzą na pierwszy plan. Strefy pracy indywidualnej stanowią dopełnienie przestrzeni tak, aby wszystkie aktywności, które są ważne dla pracowników miały swoje miejsce. Jednocześnie dbamy o komfort pracy użytkowników poprzez podniesienie standardu stanowisk indywidualnych, uwzględnienie elementów wspierających neuroróżnorodność czy wprowadzenie zieleni.

Klient ma profil sieci firm doradczych działających w 155 krajach, a w Polsce biura w siedmiu miastach i dwa centra usług wspólnych.

Pilotażowy projekt we Wrocławiu

W czasie pandemii Klient przeszedł na hybrydowy model pracy na całym świecie. Naturalną konsekwencją wprowadzenia nowego sposobu działania była stopniowa zmiana funkcji biura. Zaczęto wprowadzać desk sharing i coraz więcej elementów wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych wspierających pracę zdalną w zespołach.

Dostosowywanie funkcji biura do nowego modelu pracy pociągnęło za sobą konieczność zmiany koncepcji wnętrz. Przestrzenie biur na całym świecie są obecnie dostosowywane tak, by stymulować interakcje w ramach zespołów, współpracę między działami oraz budowanie relacji. Jednym z pierwszych projektów odpowiadających na te potrzeby było nowe biuro we Wrocławiu.

Zespół Klienta zajął biuro na 14 piętrze w ekologicznym i nowoczesnym biurowcu w centrum Wrocławia. Nowy koncept oraz aranżacja wnętrza jest częścią szeroko zakrojonego projektu modernizacji biur Klienta w Polsce, pod nazwą Office of the Future.

– Celem pilotażowego projektu we Wrocławiu jest dostosowanie naszych przestrzeni biurowych do wymogów nowej rzeczywistości. Zmiana lokalizacji to dla nas również kolejny krok w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej oraz realizacji celu polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 50% w wartościach bezwzględnych do 2030 r. No i widok na panoramę Wrocławia jest nie do zastąpienia! – mówi pracowniczka Klienta, partnerka i liderka wrocławskiego biura.

Pracownicy włączeni w projekt

Klient postanowił włączyć pracowników w proces badawczy, by zaaranżować nowe powierzchnie firmowe zgodnie z potrzebami pracowników. Wcześniej w przestrzeniach biurowych na całym świecie dominowała biel i szarość, z intensywnymi pomarańczowymi akcentami. W nowej perspektywie każda filia ma mieć odrębną koncepcję – spójną z brandingiem, ale dopasowaną do charakteru zespołów tam pracujących oraz preferencji pracowników danej filii.

Firma zaprosiła zespół Workplace do współpracy, by wspólnie opracować zestaw nowych rozwiązań, które będą odpowiedzią na różne potrzeby pracowników. Pogłębiona analiza, przeprowadzona przez architektów Workplace zakładała badania ankietowe, wywiady oraz warsztaty. Wśród wszystkich pracowników w Polsce przeprowadzono ankietę, a do wywiadów pogłębionych podczas warsztatów zaproszono jedenastu managerów oraz trzynastu specjalistów.

– Przy tworzeniu koncepcji przyjęliśmy trzy perspektywy. W pierwszej analizowaliśmy elastyczność biura, jego gotowość na zmiany, w drugiej poczucie przynależności zespołu, a w trzeciej zapewnienie różnorodności stref i komfortowych warunków do pracy poszczególnym pracownikom – Ola Piotrkowicz, architektka w Workplace.

Biuro prawdziwie modułowe

Kluczową kwestią w opracowywaniu koncepcji było wyodrębnienie stref funkcjonalnych. Ze względu na profil działalności, który zakłada poufność przetwarzanych danych, dostęp osób z zewnątrz musiał być kontrolowany. Eksperci Workplace podzielili więc 600-700 m2 powierzchni biura na dwie części: strefę pracowniczą oraz strefę gościa.

Obie strefy zostały objęte siatką nadproży, z doprowadzonymi instalacjami, i podzielone na moduły. Nadproża zostały podkreślone dopasowanymi wyspami sufitowymi zamiast całkowitego wypełnienia, co pozwoliło zaoszczędzić sporo materiału w fazie fit-outu. Dla każdej strefy przewidziano dwie minisale do pracy w skupieniu plus dodatkowe jednoosobowe budki.

Proporcjonalny (~ 50%/50%) podział stref oraz aranżację układu pomieszczeń można zmienić w zależności od potrzeb. Przykładowo, trzy moduły w strefie pracowniczej można otworzyć tak, by uzyskać jednolity układ open space lub salkę z różnym układem biurek. Z kolei strefę gościa, gdzie znajduje się firmowa kuchnia oraz dwie sale spotkań, można otworzyć tak, by stworzyć salę na wydarzenie dla członków wszystkich zespołów.

– Dzięki zróżnicowanej typologii przestrzeni, w tym podziałowi na strefy, nowe biuro stymuluje interakcje w ramach zespołów, współpracę między działami oraz budowanie relacji – zauważa liderka zespołu wrocławskiego.

W biurze przytulnie jak w salonie

Po zakończeniu prac tradycyjna przestrzeń biurowa zmieniła się w komfortowe i przytulne miejsce do pracy. Na ścianach pojawiły się obrazy oraz wygłuszające elementy dekoracyjne, przybyły lampy, tapicerowane meble i zasłony. W nowej siedzibie pracownicy mają do dyspozycji także taras oraz pokój relaksu.

Stonowany, konsekwentny wystrój przywołuje koncepcję biura jako warsztatu lokalnych rzemieślników, odwołującą się do niezawodności usług Klienta. Dominują: profesjonalna szarość oraz kolory ziemi z akcentami drewna oraz mnóstwo zieleni.

Design nowego biura został pomyślany tak, by wspierał i “nadążał” za modułowością w warstwie funkcjonalnej. Pracownicy korzystają ze współdzielonych stanowisk pracy o wyższym standardzie. Nowoczesne technologie audio-video wspierają hybrydowy model pracy oraz zwiększają elastyczność i efektywność, a zespoły pracują na regulowanych biurkach i ergonomicznych krzesłach.

– Nowe biuro we Wrocławiu jest prawdziwie biurem przyszłości – jest nowoczesne i profesjonalne, a jednocześnie jest miejscem dla ludzi, z przytulną, nawet nieco domową atmosferą – podsumowuje Aleksandra Piotrkowicz z Workplace.

Autorzy
Zarząd: Dominika Zielińska, Bogusz Parzyszek
Zespół projektowy: Paweł Kołodziej, Aleksandra Piotrkowicz, Maria Shapoval
Zespół wspierający: Katarzyna Gajewska, Ewa Jędras, Rafał Mikulski, Ewelina Jezierska
Wizualizacje: Paweł Deroń
Zdjęcia: Adam Grzesik
Tekst: Marta Smyrska i Grażyna Zawada

Projekt
Wielkość: ~ 650 mkw
Lokalizacja: Wrocław

Skip to content