fbpx
  • 11 października 2021

CEMEX Polska inwestuje w energię słoneczną – strategia klimatyczna Future in Action

CEMEX Polska inwestuje w energię słoneczną – strategia klimatyczna Future in Action

CEMEX Polska inwestuje w energię słoneczną – strategia klimatyczna Future in Action 1024 682 PLGBC

Materiał partnera

Na terenie wytwórni betonu CEMEX Polska w Pruszkowie powstała farma fotowoltaiczna. CEMEX zapowiada więcej  podobnych inwestycji, które wpisują się w ambitne cele klimatyczne firmy oraz strategię Future in Action.

W wytwórni betonu CEMEX w Pruszkowie powstała farma fotowoltaiczna o mocy 50 kW. Produkowana energia będzie przeznaczana w całości na potrzeby wytwórni. Szacuje się, że farma pokryje około 20-25% zapotrzebowania zakładu na energię i zapewni redukcję śladu węglowego, przyczyniając się do spadku emisji dwutlenku węgla o ponad 34 tony rocznie.

Montaż podobnych instalacji planowany jest także w innych lokalizacjach. Docelowo ma ich powstać dwanaście w ciągu najbliższych dwóch lat: dziesięć na terenie kolejnych wytwórni betonu i dwie w kopalniach kruszyw. Firma  opracowała też mo­del, który pozwoli ocenić efektywność wyko­rzystania instalacji fotowoltaicznych, uwzględniający warunki lokalizacyjne i techniczne poszcze­gólnych zakładów.

– CEMEX aktywnie przeciwdziała zmianom klimatu. Kluczem do realizacji ambitnych zamierzeń jest poszukiwanie i wdrażanie nowych, niskoemisyjnych produktów oraz przyjaznych środowisku technologii i rozwiązań budowlanych. Farmy fotowoltaiczne to kolejna inwestycja CEMEX Polska w odnawialne źródła energii. Aktualnie znaczna część energii elektrycznej, która wykorzystywana jest w naszych kopalniach kruszyw, cementowniach i wielu wytwórniach betonu pochodzi ze źródeł odnawialnych – mówi Michał Grys, Dyrektor Pionu Materiały w CEMEX Polska.

Niskoemisyjny beton

CEMEX oferuje swoim klientom coraz więcej zielonych rozwiązań. W tym roku oferta CEMEX Polska wzbogaciła się m.in. o niskoemisyjne betony Vertua®. Są one dostępne w dwóch wariantach: Vertua® classic z redukcją emisji dwutlenku węgla do 30% oraz Vertua® plus z redukcją emisji do 50%, w porównaniu z betonem referencyjnym, opartym na najbardziej popularnym na rynku cemencie portlandzkim CEM I 42,5R.

Ich zastosowanie sprzyja redukcji emisji dwutlenku węgla w procesie budowlanym, ułatwiając tym samym spełnienie standardów oraz wymogów  związanych z certyfikacją budynków w zakresie ochrony środowiska.

Planowany dalszy rozwój portfolio produktów Vertua® pozwoli osiągnąć nie tylko cele klimatyczne CEMEX, ale także te, które stawiają przed sobą klienci w łańcuchu dostaw.

CEMEX dla klimatu

W ubiegłym roku firma ogłosiła strategię Future in Action, według której CEMEX ustanowił własny, globalny cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% do 2030 roku (w porównaniu z poziomem emisji z 1990 roku), deklarując jednocześnie o 5 lat szybsze osiągnięcie wcześniej ustanowionego celu 35-procentowej redukcji, tj. już w 2025 roku.

W Europie CEMEX może poszczycić się osiągnięciem wspomnianego celu już w 2020 roku, dlatego europejskie zakłady planują zredukować emisję aż o 55% do 2030 roku, nawiązując w ten sposób do nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2.

CEMEX ogłosił ponadto, że w 2050 roku chce dostarczać swoim klientom na całym świecie wyłącznie beton o zerowym śladzie węglowym.