• 12 kwietnia 2022

CEMEX: Udany debiut „zielonego” konkursu dla studentów i absolwentów

CEMEX: Udany debiut „zielonego” konkursu dla studentów i absolwentów

CEMEX: Udany debiut „zielonego” konkursu dla studentów i absolwentów 1024 1024 PLGBC

Materiał partnera

Zakończył się pierwszy etap konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Spośród blisko 40 zgłoszonych prac dyplomowych i podyplomowych Jury wyłoniło te, które będą rywalizować o zwycięstwo w finale. Organizatorem konkursu promującego innowacyjne, „zielone” rozwiązania dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej, jest CEMEX Polska. Konkurs wpisuje się w realizację strategii „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” to nowa inicjatywa firmy skierowana do środowiska akademickiego. O miano najlepszej rywalizują prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie i podyplomowe z zakresu szeroko pojętej ekologii, dotyczące obszarów tj.: zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym, działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja), ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych oraz optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Zgłoszenia konkursowe przesłało 39 studentów i absolwentów, reprezentujących przede wszystkim uczelnie techniczne. W pierwszym etapie prace ocenione zostały przez Jury Konkursu złożone z ekspertów CEMEX pod kierownictwem Piotra Góraka, Menedżera Działu Doradztwa Technicznego w CEMEX Polska. Na podstawie nadesłanych streszczeń Jury określiło innowacyjność i oryginalność tematów oraz poprawność merytoryczną i zgodność prac z tematyką konkursu.

Do drugiego etapu wyłoniono dziesięć prac, które zyskały największe uznanie w oczach ekspertów i zostały zakwalifikowane do etapu finałowego. Prace finałowe zostaną następnie ocenione m.in. pod kątem ich poprawności merytorycznej, oryginalności oraz możliwości zastosowania opisanych rozwiązań przez CEMEX. W uzgodnionym terminie finaliści wygłoszą ponadto prezentacje podczas przesłuchania przed Kapitułą Konkursu i członkami Jury. Zwycięzców konkursu poznamy na przełomie maja i czerwca 2022 r.

– Cieszymy się, że konkurs ,,Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” spotkał się z tak dużym zainteresowaniem studentów i ich promotorów. Świadczy to o tym, że tematyka jest aktualna i potrzebna. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku od ponad 30 lat zajmujemy się recyklingiem i wykorzystaniem materiałów odpadowych: budowlanych, przemysłowych, rolno-spożywczych a nawet leśnych. Z sukcesami tworzymy nowe technologie recyklingu, patentujemy i współpracujemy z firmami branżowymi w tym zakresie. – mówi prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Nasze badania i propozycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i problemom współczesnego przemysłu, co przekłada się na wiele wspólnie zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych. Bardzo ważne jest, aby biznes i nauka działały w synergii, tworząc innowacje zgodne z poszanowaniem środowiska naturalnego. To właśnie takie działania są przyszłością gospodarki. – dodaje.

– Pierwsza edycja konkursu spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem w środowisku akademickim. Doceniono zwłaszcza fakt, że CEMEX jest otwarty na szerokie spektrum pomysłów i koncepcji proekologicznych. Współpraca z uczelniami w tym zakresie to ważny krok w kierunku naszej wspólnej, zielonej przyszłości – współdziałanie świata nauki z przemysłem otwiera bowiem przed nami nowe, nieznane wcześniej możliwości działania w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem – mówi Piotr Górak,  który przewodniczy pracom Jury konkursu.

O konkursie

Pierwsza edycja konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” została ogłoszona w grudniu 2021 r. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury i Kapitułę, w skład których wchodzą eksperci CEMEX Polska i przedstawiciele świata nauki. Pracom Jury przewodniczy Piotr Górak, Menadżer Działu Doradztwa Technicznego w CEMEX Polska, a Przewodniczącym Kapituły został Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci miejsc I-III otrzymają (odpowiednio): 6 tys. zł, 4 tys. zł i 2 tys. zł. Dodatkowo, zwycięzca konkursu może liczyć na wsparcie promocyjne, a promotorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody odpowiednio w wysokości z 3 tys. zł, 1,5 tys. zł i 1 tys. zł.

Skip to content