• 14 grudnia 2020

Centrum Południe we Wrocławiu postawiło na bioróżnorodność

Centrum Południe we Wrocławiu postawiło na bioróżnorodność

Centrum Południe we Wrocławiu postawiło na bioróżnorodność 1024 768 PLGBC

Materiał Partnera

Centrum Południe we Wrocławiu to wyjątkowa inwestycja Skanska Property. Inwestor już na etapie koncepcji i planowania tego biurowca postawił na ochronę przyrody i bioróżnorodności. W procesie projektowania oraz w trakcie trwania całej budowy dołożono wszelkich starań, aby zachować lokalną bioróżnorodność, podnieść jej potencjał i zrealizować działania sprzyjające adaptowaniu miasta do zmian klimatu.

Zespół TACTUS jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji wykonał inwentaryzację terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz terenu bezpośrednio z nim sąsiadującego. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że obecne w sąsiedztwie inwestycji wieżowce chętnie wykorzystywane są przez pustułki do gniazdowania. Natomiast botanicznie tereny zielone w tej części miasta charakteryzowała w przeszłości obecność typowych dla tej części regionu biogeograficznego siedlisk, zbliżonych składem do ciepłolubnych muraw.

Tworząc więc plan ochrony bioróżnorodności dla inwestycji na czas jej realizacji i eksploatacji, nie tylko skupiono się na ochronie zastanej na terenie inwestycji zieleni wysokiej, ale także zaplanowano stworzenie siedlisk gniazdowych dla pustułek oraz zaaranżowanie zieleni projektowej w taki sposób, aby nawiązywała do siedlisk ciepłolubnych. Tworząc listę gatunków rekomendowanych do wykorzystania w projekcie zieleni, skupiono się na gatunkach rodzimych i przede wszystkim odpowiadających lokalnym warunkom siedliskowym i wodnym. Mając na uwadze deficyt wodny oraz długotrwałe okresy suszy typowe dla miejskich wysp ciepła aglomeracji Europy Środkowo-Wschodniej, zadbano, aby roślinność obecna w formie skwerów i zielonych dachów była odporna na suszę i nie wymagała intensywnego podlewania czy zabiegów pielęgnacyjnych.

Tym, co w szczególności wyróżnia ten projekt, jest również ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi elementami budynku, takimi jak szklane narożniki czy balustrady balkonów. Już na etapie projektowania zarówno architekci z pracowni projektowej APA Wojciechowski, jak i sam inwestor oraz przyszli najemcy przychylnie ustosunkowali się do tematu wykorzystania zabezpieczeń minimalizujących ryzyko kolizji ptaków. W efekcie niemal 1400 m2 przeszkleń obecnych w bryle budynku i wytypowanych w ekspertyzie TACTUS jako kolizyjne będzie już niebawem bezpieczne dla ptaków.