certyfikacja wielokryterialna

leed-logo

Systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków powstawały w różnym czasie i w różnych krajach. Kilka z nich stosowanych jest na całym świecie. W Polsce obecne są BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL Building Standard®. Działają one na podobnej zasadzie, co normy ISO – są dobrowolnym w stosowaniu, ustandaryzowanym zespołem wskaźników, będących szablonem rozwiązań do zastosowania w projekcie, i według których rożne budynki jednego typu oceniane są przez niezależną jednostkę certyfikującą. Standaryzacja metod oceny i certyfikacja przez zewnętrznego operatora służy wiarygodności i transparentności tak systemu, jak i każdej oceny. Jedną z różnic w stosunku do ISO jest tu poziomowanie ocen – w każdym systemie certyfikacji wielokryterialnej budynków jest kilka ocen, od najniższej do najwyższej, w zależności od sumy zdobytych podczas certyfikacji punktów we wszystkich kryteriach.

Wielokryterialność systemu oznacza, że nie skupia się on np. jedynie na efektywności energetycznej lub na oszczędzaniu wody. Ponieważ budynek jest obiektem złożonym, aby móc określić go jako zrównoważony, ekologiczny, należy zaprojektować go, wybudować i użytkować, oraz ocenić pod kątem wszystkich aspektów, które nań oddziałują – i na które ma wpływ budynek. Zatem oprócz wymienionych dwóch, ocenia się także m.in. jakość środowiska wewnętrznego, rodzaj użytych do budowy, wykończenia i wyposażenia materiałów, lokalizację. Dzięki takiemu multidyscyplinarnemu, holistycznemu podejściu w wyborze rozwiązań dla budynku, znacznie wyraźniej i szybciej można zauważyć płynące z niego korzyści: redukcję kosztów eksploatacji, niższą absencję pracowników i ich wyższą produktywność jako efekt zdrowego i przyjaznego środowiska pracy, polepszenie wizerunku i pozycji na rynku.

Korzyści te odczuwają wszyscy interesariusze zaangażowani w cały cykl życia budynku: od projektantów, przez wykonawców, dostawców materiałów budowlanych, deweloperów i zarządców, po najemców, użytkowników – również tylko poszczególnych pomieszczeń budynku. Systemy oceny wielokryterialnej posiadają bowiem kilka schematów dla różnego typu budynku (np. dla biurowców, hoteli, magazynów itp.), jego wieku (powstający lub istniejący) i powierzchni podlegającej certyfikacji (np. cały budynek lub powierzchnia najemcy).

Multidyscyplinarność podejścia wymaga współpracy przedstawicieli dostawców i zarządców wszystkich ocenianych elementów, a także koordynacji procesu certyfikacji przez akredytowanego specjalistę – w przypadku budynków powstających najlepiej już od etapu projektowania. Taki konsultant posiada wiedzę o wymaganiach i zaleceniach danego systemu, prowadzi certyfikację i stanowi łącznik między zespołem certyfikacyjnym a operatorem systemu – jednostką, wydającą certyfikaty na podstawie dokumentów i materiałów dostarczonych przez akredytowanego specjalistę. Konsultantem/asesorem (po szkoleniu i zdaniu egzaminu) może być osoba fizyczna, pracownik każdego z podmiotów działających w sektorze budowlanym (np. biura projektowego, zarządcy), ale jest także wiele firm wyspecjalizowanych w dostarczaniu tego typu usług. Dla większości podmiotów zainteresowanych certyfikacją budynku rozpoczęcie współpracy z konsultantem będzie pierwszym punktem do wykonania. Na stronach operatorów systemów dostępne są bazy konsultantów w różnych krajach, a szereg takich firm jest członkami PLGBC.

Wynagrodzenie dla konsultanta jest jednym z kosztów procesu certyfikacji. Pozostałe to opłaty dla jednostki certyfikującej za rejestrację i certyfikację, koszty twarde, związane z wprowadzeniem konkretnych rozwiązań, oraz ewentualne dodatkowe opłaty za wszelkie analizy, zaświadczenia. W zależności od schematu i systemu, proces certyfikacji może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Aby znaleźć certyfikowany budynek w Polsce kliknij TUTAJ

Bibliografia i więcej informacji:

Zrównoważone budynki biurowe, praca zbiorowa pod red. Szymona Firląga, PWN, Warszawa 2018