• 17 lipca 2020

DREMA 2020: Drewniane elementy konstrukcyjne motywem przewodnim dla Polskich Domów Drewnianych

DREMA 2020: Drewniane elementy konstrukcyjne motywem przewodnim dla Polskich Domów Drewnianych

DREMA 2020: Drewniane elementy konstrukcyjne motywem przewodnim dla Polskich Domów Drewnianych 555 99 PLGBC

Materiał Partnera

Spółka Polskie Domy Drewniane (PDD) swoją obecność na międzynarodowych targach poznańskich DREMA w dniach 15-18 września 2020 r. skupi na drewnianych elementach konstrukcyjnych. Na stoisku PDD będzie można poznać zalety wykorzystania drewna w budownictwie i porozmawiać z ekspertami. W ramach targów przewidziano merytoryczną konferencję z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i NFOŚiGW oraz specjalistyczne szkolenia z wykorzystania technologii drewnianych. Udział w targach DREMA 2020 to dla PDD kolejny krok w kierunku integracji branży przemysłu drzewnego i budowlanego.  

Udział w najważniejszych branżowych wydarzeniach to dla nas kluczowy element budowania naszej pozycji na rynku. Chcemy działać nie obok, ale wspólnie z innymi firmami i stowarzyszeniami, które tworzą branżę budownictwa drewnianego w Polsce. Na międzynarodowych targach DREMA 2020 postawiliśmy sobie dwa cele. Pierwszy to merytoryczne przedstawienie możliwości drewna jako elementu konstrukcyjnego w kontekście potrzeb mieszkaniowych w Polsce. A drugi to działania w kierunku integracji branży, możliwości współpracy i promocji rodzimych produktów i technologii – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Pierwszy dzień pod znakiem konferencji

Pierwszego dnia trwania DREMY 2020 spółka Polskie Domy Drewniane zorganizuje merytoryczną konferencję dla przedstawicieli branży. W jej trakcie zostanie poruszony problem mieszkalnictwa w Polsce w kontekście możliwości, jakie stwarza wykorzystanie drewna konstrukcyjnego. W konferencji, oprócz Polskich Domów Drewnianych, wezmą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i NFOŚiGW, a także specjaliści ds. mieszkalnictwa. Konferencja potrwa ok. 2 godziny. Po jej zakończeniu zarówno biorący w niej udział eksperci, jak i uczestnicy będą mogli spotkać się na stoisku PDD, które będzie łączyło funkcję merytoryczną, związaną z pokazaniem potencjału drewna jako elementu konstrukcyjnego, z funkcją biznesową i networkingową, dającą możliwość rozmowy nt. rozwoju branży polskiego budownictwa drewnianego.

Drugi dzień ze szkoleniami

W drugim dniu międzynarodowych targów, Polskie Domy Drewniane skupią się na przekazywaniu wiedzy architektom i innym zainteresowanym przedstawicielom branży projektowej. Zorganizowane zostanie szkolenie, które będzie dotyczyło 3 kluczowych zagadnień: konstrukcji drewnianych, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz efektywności energetycznej i ekologii budynków.

Cztery dni integracji branży

Każdego dnia trwania targów Polskie Domy Drewniane zapraszają przedstawicieli branży do odwiedzenia stoiska i rozmów na temat współpracy. Bowiem jedną z ważniejszych misji spółki jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju oraz integracji firm działających w Polsce w branży budownictwa drewnianego. PDD szacuje, że potencjał tego rynku to aż 0,5 mln mieszkań, a udział budownictwa drewnianego w całym sektorze w ciągu najbliższych dwóch dekad może się zwiększyć aż do 20%. Realizacja tych celów jest możliwa jedynie w warunkach integracji branży drzewnej i budowlanej, dzięki czemu możliwa będzie wspólna realizacja poszczególnych inwestycji i zwiększanie siły polskich marek.

Skip to content