• 28 stycznia 2021

Dyson zaobserwował wzrost zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach podczas lockdownu

Dyson zaobserwował wzrost zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach podczas lockdownu

Dyson zaobserwował wzrost zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach podczas lockdownu 1024 683 PLGBC

Materiał Partnera

Wyniki projektu firmy Dyson dotyczącego jakości powietrza wskazują na wzrost poziomu PM2.5 w pomieszczeniach i spadek poziomu NO2 na zewnątrz podczas lockdownu.

W czasie, gdy w miastach na całym świecie ponownie zarządzono lockdown, firma Dyson zwróciła uwagę na poziom zanieczyszczenia powietrza w domach. Dane z oczyszczaczy Dyson zebrane podczas pierwszego lockdownu w 14 miastach na całym świecie wykazały wyższy poziom PM2.5 podczas lockdownu w porównaniu z okresem po nim. Pokazuje to, że spędzanie większej ilości czasu w pomieszczeniach zamkniętych może mieć wpływ na narażenie na zanieczyszczenia powietrza.
Dane zewnętrzne zebrane w tym samym okresie za pomocą przenośnego plecaka Dyson do pomiaru jakości powietrza wykazały, że uczestnicy byli narażeni na niższy poziom NO2 w okresie lockdownu. Jest to prawdopodobnie spowodowane zmniejszeniem liczby pojazdów na drogach w tym czasie, gdyż ruch uliczny jest powszechnym źródłem zanieczyszczeń.

─ Ludzie spędzali więcej czasu w pomieszczeniach zamkniętych, gotując i wzniecając kurz domowy, nie jest więc zaskoczeniem, że dane z naszego oczyszczacza ujawniły wzrost poziomu zanieczyszczenia PM2.5 w pomieszczeniach zamkniętych. Dlatego podnoszenie świadomości i edukowanie ludzi na temat jakości powietrza jest ważną częścią naszej pracy w firmie Dyson. Im więcej informacji na ten temat i wpływu, jaki wywiera na ludzi, tym więcej możemy zrobić, aby rozwiązać niektóre z tych problemów ─ mówi Alex Knox, wiceprezes ds. ochrony środowiska w firmie Dyson.

W odpowiedzi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, firma Dyson wyposażyła dziewięć osób w ośmiu miastach na całym świecie w plecak do badania jakości powietrza, aby zrozumieć wpływ lockdownu na indywidualne narażenie na zanieczyszczenie powietrza. Wśród uczestników znaleźli się: Alex George, znany lekarz z londyńskiego A&E, Bobby Tonelli, dziennikarz technologiczny z Singapuru oraz Jennifer Lau, główny trener Nike z Toronto.

Plecak do pomiaru jakości powietrza, będący przeróbką technologii stosowanej w oczyszczaczach powietrza firmy Dyson, jest przenośnym urządzeniem wykrywającym zanieczyszczenia. Uzbrojony w czujniki pokładowe, akumulator i GPS, jest w stanie mierzyć dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza w ruchu. Osoby nosiły plecak podczas swoich podróży w okresie lockdownu od kwietnia do czerwca, niezależnie od tego, czy były to wizyty w sklepie spożywczym, dojazd do pracy, czy codzienne ćwiczenia fizyczne. Uczestnicy ponownie odbyli te podróże po otwarciu miast, co pozwoliło na porównanie poziomów narażenia na zanieczyszczenia w okresie lockdownu i po jego zakończeniu.

Te dane zewnętrzne zostały przeanalizowane wraz z sieciami czujników jakości powietrza zewnętrznego oraz obszerną bazą danych firmy Dyson zawierającą anonimowe dane z oczyszczaczy wewnętrznych. Inżynierowie firmy Dyson przeanalizowali dane z ponad 38 000 oczyszczaczy z całego świata, co pomogło stworzyć obraz ogólnego wpływu lockdownu na jakość powietrza zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Wyniki badań

Dane z oczyszczaczy wewnętrznych Dyson wykazały wyższy poziom PM2.5 w pomieszczeniach w dziesięciu z 14 analizowanych miast w porównaniu z okresem po lockdownie. Mogło to być związane ze zwiększoną aktywnością ludzi w domach, ponieważ ruch na zewnątrz został ograniczony. Wewnętrzne źródła PM2.5 obejmują cząsteczki uwalniane przez proces spalania podczas gotowania, pracy pieców opalanych drewnem, czy wzniecania kurzu podczas sprzątania.

─ Byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się o wpływie lockdownu na jakość powietrza zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Chociaż spodziewałem się, że zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz wzrośnie, kiedy miasta powrócą do normalności, to zaskoczeniem dla mnie jest, że poziom zanieczyszczeń był wyższy wewnątrz domu na skutek spędzania większej ilości czasu w pomieszczeniach zamkniętych. Myślę, że zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest często pomijane, a ten projekt sprawił, że stałem się bardziej świadomy tego, jak moje osobiste działania mogą wpływać na narażenie na zanieczyszczenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ─ mówi uczestnik z Londynu, lekarz Alex George.

Wyniki z plecaka Dyson’s air quality backpack wskazały na wzrost narażenia na NO2 w okresie po lockdownie. Jednym z największych czynników przyczyniających się do poziomu NO2 w miastach jest ruch uliczny. Gdy miasta na nowo się otworzyły ludzie zaczęli podróżować. Niższe poziomy NO2 były powszechnie zgłaszane podczas lockdownu, a zdjęcia satelitarne Europejskiej Agencji Kosmicznej ujawniły wyraźną zmianę poziomów w skali globalnej. Potwierdza to wpływ, jaki zmiany zanieczyszczenia w całym mieście mogą mieć na indywidualne narażenie i dlaczego edukacja oraz świadomość w zakresie zanieczyszczenia powietrza jest tak ważna.

Co ciekawe, dane z plecaków do pomiaru jakości powietrza wykazały mniej znaczącą tendencję w zakresie PM2.5 pomiędzy miastami. Sugeruje to, że na poziom zanieczyszczenia mogły mieć wpływ zarówno lokalne, jak i szersze źródła zanieczyszczeń. Często są one uwarunkowane geograficznie, klimatem i porami roku, co tłumaczy różnice między miastami. Na przykład, wzrost poziomu PM2.5 zarejestrowany przez plecak po lockdownie w Tokio został odzwierciedlony w danych zebranych przez sieć czujników jakości powietrza na zewnątrz. Ta spójność danych wskazuje, że na poziom zanieczyszczenia wpłynęło zdarzenie obejmujące całe miasto. Ekstremalne przykłady to pożary, zwiększona aktywność pyłków lub burze piaskowe. Z kolei w Londynie dane z sieci czujników zewnętrznych nie odzwierciedlały poziomów PM2,5 zarejestrowanych przez dane z plecaka. To sugeruje, że na uczestnika miały wpływ bardziej lokalne zdarzenia związane z zanieczyszczeniem, takie jak przechodzenie obok budowy lub palacz znajdujący się w pobliżu.

─ Wyniki te podkreślają hiperlokalny aspekt jakości powietrza zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, możliwy dzięki spersonalizowanemu monitorowaniu ekspozycji. Niektóre ze źródeł zanieczyszczenia powietrza, takie jak ruch uliczny, budowa lub gotowanie w domu mogą być złagodzone i są do pewnego stopnia pod naszą kontrolą. Jesteśmy w stanie wpływać na te czynniki aby obniżyć nasze narażenie. Jednakże niektóre przyczyny zanieczyszczenia są mniej możliwe do uniknięcia, ponieważ wpływają na poziom zanieczyszczenia w większej skali, np. w skali miasta. To eliminuje naszą zdolność do znacznego zmniejszenia narażenia, ponieważ nie można uniknąć źródła zanieczyszczenia ─ powiedział Frederic Nicolas, Category Development Manager of Environmental Care w firmie Dyson.

Skip to content