Zorganizowana 12 kwietnia wspólnie z Ambasadą Amerykańską – konferencja PLGBC cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród przedstawicieli środowiska rządowego, profesjonalnego, dziennikarskiego oraz akademickiego. Oprócz gości zgromadzonych w budynku Agory na ul. Czerskiej, bezpośrednią relację drogą internetową przekazano również gościom zaproszonym przez ośrodki American Corners w Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku, jak również Amerykańskiemu Ośrodkowi Informacyjnemu (AIRC) w Krakowie.

Następnie, w dniu 13 kwietnia odbyło się szkolenie z zakresu budownictwa zrównoważonego z serii PLGBC Green Building Education. Wśród poruszanej tematyki były budynki istniejące, przegląd sytuacji prawnej budownictwa zrównoważonego w Europie oraz kwestia commissioningu. Absolutną nowością były też Green Building Tours, które miały miejsce 14 kwietnia 2011, a gdzie uczestnicy po raz pierwszy w kraju mogli doświadczyć kontaktu z warszawskimi budynkami oraz wnętrzami z certyfikacją LEED. W ciągu tych trzech dni – PLGBC zapewniło bardzo ciekawy i zróżnicowany program dla wszystkich uczestników zainteresowanych tematyką zielonego budownictwa w Polsce.

W dniu 12 kwietnia PLGBC wraz z Ambasadą USA zorganizowało konferencję „Go Green! Building a Sustainable Future”. Wydarzenie, to odbyło się w budynku Agory w Warszawie o godzinie 16:00. Prelegentów przedstawił zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Piotr Stasiński. Konferencję otworzyła prezentacja Ambasadora USA – Lee Feinstein, który omówił najlepsze praktyki rządu Stanów Zjednoczonych w tematyce budownictwa zrównoważonego. Następnie Założycielka, CEO i Vice President PLGBC, Agnes Vorbrodt-Schurma przedstawiła wpływ budownictwa na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, rolę budynków w walce z globalną zmianą klimatu oraz szanse jakie prezentuje budownictwo zrównoważone. Następnie, na żywo z Waszyngtonu, Senior Vice President LEED, Scot Horst omówił najnowsze zmiany i osiągnięcia w systemie wielokryterialnej oceny budynków LEED International oraz jego globalną ekspansję. W wydarzeniu udział wzięli tacy znakomici przedstawiciele krajowego środowiska naukowego jak dziekan wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej prof. dr hab.inż. Dariusz Gawin, doktor Ludomir Duda z Krajowej Agencji Poszanowania Energii czy korzystając z opcji wideokonferencji w krakowskim konsulacie Prorektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn. Obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego, Ambasady Amerykańskiej, Europejskiego Związku Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego oraz wielu innych. W tym dniu prezenterzy omówili szereg ważnych zagadnień z zakresu budownictwa zrównoważonego, przekazując najnowsze informacje z tej tematyki, co pozwoliło na uczestnictwo również stałym gościom imprez PLGBC. Po raz pierwszy zostały poruszone tematy prawne i ustawodawcze, jak również narzędzia dla zarządców nieruchomości – ogromnie popularne systemy LEED-EBOM oraz BREEAM In Use.

Głównym akcentem wydarzenia była prezentacja Michaela Della Barba, na temat energooszczędności i wydajności budynków podczas całego cyklu życia obiektu oraz istoty procesu commissioning’u. Prezentowane były również „case studies” z Polski i USA, między innymi szpital Shapiro Center w Bostonie. Michael przewodzi zespołowi zajmującemu się commissioningiem w Bostońskiej firmie EH&E. Często również sprawuje funkcje managera projektu na kluczowych projektach firmy. W jego portfolio PM znajdują się zarówno obiekty niskie jak i budynki wysokościowe. Są to różne typy projektów z sektora prywatnego, publicznego, budynki instytucjonalne, biurowe oraz hotelowe. W zakres jego obowiązków wchodziły również negocjacje z właścicielami, architektami, inżynierami, dostawcami czy pracownikami związkowymi. Michael jest aktywnym członkiem rzeczoznawców budowlanych i zajmuje kluczowe pozycje w wielu organizacjach handlowych. Przed przyłączeniem się do firmy EH&E – Michael Della Barba zarządzał projektowaniem systemu odbioru budynków dla firmy New England Electric System’s – która uległa przekształceniu w firmę National Grid,stajac sie wiodącą kompanią energetyczną.

Oprócz Ambasady Amerykańskiej i Australijskiej, również Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska oraz Krajowy Inspektor Ochrony Środowiska objęli to wydarzenie swoim honorowym patronatem. Prezydent i Założyciel PLGBC Rafal Schurma planuje wprowadzić to wydarzenie do kalendarza cyklicznych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie.

Partnerami Strategicznymi wydarzenia są: VvS | Architects & Consultants, BOST, Ekologiczne Drogi oraz WSP Enviro. Patronat medialny: Polish Market, Eurobuild, W-A.pl, EcoManager, GLOBEnergia, ecobudowanie.pl, budowa.org, budownictwo.org, Architektura & Business, Czysta Energia, Arcadia Soft, Tribune, Materialy Budowlane, Instalacje B2B, Dachy B2B, Europaproperty.

Patronat medialny: Onet.pl, Polish Market, Eurobuild, Europaproperty, W-A.pl, EcoManager, GLOBEnergia, Inwestor, ecobudowanie.pl, budowa.org, budownictwo.org, Architektura & Business, Czysta Energia, Arcadia Soft, Investment Tribune, Materiały Budowlane, Instalacje B2B, Dachy B2B, budnet.pl, qbusiness.pl, Real Estate News, Miesięcznik Kapitałowy, tbs24.

PLGBC jest organizacją pozarządową, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce. Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.

Podobne informacje