ZIELONE BUDYNKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

CZĘŚĆ SZKOLENIOWA

czas trwania: 9.00 - 10.30

Czytaj więcej...

Rejestracja na szkolenie : 8.45 – 9.00

 • Szkolenie skierowane do: architektów, konsultantów, projektantów, deweloperów:

SUSTAINABLE BUILDING ASSESSMENTS – 10 WTAJEMNICZEŃ BUDYNKU ZRÓWNOWAŻONEGO

poprowadzi jedna z ekspertek PLGBC – Ewa Kosmala (Knauf Insulation)

Połączenie konstrukcji, komfortu użytkowania budynku z naszym dobrym samopoczuciem powinno być najistotniejszym aspektem projektowania i budowania budynków przyjaznych człowiekowi i środowisku. Z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego idealnym budynkiem byłby taki budynek, który w minimalnym stopniu odpowiedzialny byłby za pogarszanie się stanu środowiska naturalnego. Z drugiej jednak strony nie da się całkowicie wyeliminować negatywnego oddziaływania budowy i użytkowania budynku na środowisko. Powstaje więc pytanie – jaka jest miara tego oddziaływania? Czy istnieje metodologia, która pozwoliłaby określić rodzaj oddziaływania budynku na środowisko? Co to jest LEED, BREEAM, HQE?

W jaki sposób budynek oddziałuje na człowieka? I jak sprawić aby to oddziaływanie było pozytywne?

CZĘŚĆ KONFERENCYJNA

czas trwania: 10.30 - 17.00

Czytaj więcej...

Rejestracja na konferencję: 10.35 – 10.55

11.00 – 11.20 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

 • Powitanie: Prezydent m. Szczecin
 • Powitanie Prezydent PLGBC
 • Prezentacja raportu „Certyfikacja zielonych budynków w liczbach 2017”

11.20 – 12.15 PANEL DYSKUSYJNY

Projektowanie nowoczesnych zielonych budynków jako obiektów kreujących nową jakość życia i przestrzeni wokół nas

 • Dowiesz się jak można finansować zielone inwestycje
 • Dowiesz się jak zielone rozwiązania ułatwiają funkcjonowanie i poprawiają komfort w budynkach
 • Poznasz najnowsze trendy na rynku inwestycji prywatnych i zamówień publicznych

 Case study: Jako wprowadzenie do panelu dyskusyjnego zobaczysz dwa wyjątkowe i nagradzane w ostatnim czasie projekty: Zespół budynków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie autorstwa Horizone Studio i biuro Małeccy (PLGBC Green Building Award 2016), których realizacja rozpocznie się w najbliższych dniach oraz projekt dyplomowy Macieja Warota „Dom w Katowicach, mieszkanie w ogrodzie” nagrodzony Archi World Academy Award.

12.15 – 12.30 PRZERWA KAWOWA

12.30 – 13.30 WYKŁAD

Sustainable Construction Products wyróżnij się albo zgiń

 • Poznasz systemy i schematy znakowania i certyfikacji budynków i produktów
 • LCA (Life cycle assessment) produktów: cel i zakres, Life cycle impact assessment, Life cycle – interpretacja
 • Dowiesz się jak poprawić wpływ produktu na środowisko

13.30 – 14.00 LUNCH

14.00 – 14.50 CASE STUDY

Ekoodpowiedzialne kształtowanie tkanki miejskiej: Szczecin

14.50 – 15.50 PANEL DYSKUSYJNY

Zdrowa Architektura

 • Jak budynki wpływają na funkcjonowanie człowieka
 • Czy można poprawić komfort i produktywność pracowników
 • Jaka jest przyszłość zielonego budownictwa

15.50 – 17.00

Zwiedzanie Centrum Dialogu Przełomy (wydarzenie towarzyszące)

OSOBA KONTAKTOWA

Magdalena Kałużyńska, Koordynator ds. Marketingu
e-mail: mkaluzynska@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958

REJESTRACJA

WYBIERZ TYP UCZESTNICTWA (proszę wybrać poniżej)*

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

NIP firmy (wymagane)

Uprzejmie informujemy, iż podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Konarskiego 18C/2-11A, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) w celu organizacji konferencji i szkolenia, a po ich zakończeniu – w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia.
Każda osoba zarejestrowana na konferencję lub/i szkolenie posiada dostęp do treści swoich danych osobowych i możliwości ich zmiany. Jednocześnie poniższe nieobowiązkowe zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać przez te osoby w każdym czasie odwołane. Odwołanie obowiązkowej zgody następuje w wyniku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji i szkoleniu.

Zaznacz wszystkie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council (PLGBC) w celu organizacji Konferencji Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast i szkolenia Prawidłowa komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PLGBC w celach archiwalnych *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PLGBC w celu przedstawienia kierunkowej oferty związanej z wydarzeniami organizowanymi przez PLGBC.

Niniejszym oświadczam, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (Dz. Ust.39/93 poz. 176) firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i upoważnia PLGBC do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Jestem osobą upoważnioną do zaciągania wynikających z niniejszego zgłoszenia zobowiązań wobec PLGBC.*

Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu i konferencji stanowiącymi integralną część niniejszego formularza, wyrażam zgodę na ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania, w szczególności zobowiązuję się do zapłaty kwoty za szkolenie wynikającej z niniejszej Umowy.*


*Pełny tekst Regulaminu

Patronat Honorowy

Sponsor Główny

Patronat Medialny

Współpraca

POZNAJ PRELEGENTÓW

Bartłomiej Kisielewski

Architekt z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek zarządu PLGBC Polish Green Building Council. W latach 1996-1997 i 2002-2009 pracował w Berlinie. Współautor m.in. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Od 2009 roku współprowadzi biuro architektoniczne Horizone Studio, które specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanych technologicznie budynków biurowych i użyteczności publicznej. Zrealizowany przez Horizone Studio biurowiec Ericpol w Łodzi otrzymał Nagrodę Roku SARP za najlepszy budynek biurowy zrealizowany w Polsce w 2015r. Projektowany zaś obecnie zespół budynków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie jest pierwszym obiektem publicznym w Polsce poddanym certyfikacji ekologicznej (BREEAM Excellent).

dr inż. arch. Iwona Benek

Ekspert w Laboratorium Architektury 60+. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom. Prowadzi badania dotyczące kształtowania środowiska terapeutycznego dla osób starszych w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i wnętrz.

Paweł Zasadziński

Paweł Zasadziński, prawdziwy lider i inspirator. Swoje zdolności rozwinął w sektorze morskim, pełniąc dowództwo na największych platformach wiatrowych na świecie. Z wykształcenia oficer marynarki handlowej w stopniu Kapitana Żeglugi Wielkiej. Absolwent Akademii Morskiej oraz kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim. Przepłynął w swoim życiu dziesiątki tysięcy mil. To właśnie dzięki licznym podróżom, ogromnemu doświadczeniu i napotkanym ludziom odnalazł siebie i własne wartości, a także zdefiniował poczucie wolności.

W zeszłym roku zakończył karierę na morzu i płynnie przeszedł na ląd już jako inwestor w nieruchomości. Obecnie zarządza ponad 150 pokojami w Szczecinie oraz bierze udział w pierwszym prestiżowym programie WCSA (World Class Speaker Academy) w Polsce (M&P / Success Resources).

Ewa Kosmala

Magister inżynier budownictwa o holistycznym podejściu do budownictwa. Jest akredytowanym assesorem BREEAM International; LEED GA oraz HQE referentem, a także sekretarzem komitetu ekologii PZiTB. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Ukończyła wydział budownictwa Politechniki Śląskiej ze specjalnością fizyka budowli oraz wydział marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jej pasją jest holistyczne podejście do procesu budowlanego i samego budynku.

Czytaj więcej...

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie budownictwa ekologicznego i budownictwa zrównoważonego. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN, w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa i prowadzi międzynarodowe projekty w tym zakresie. Zajmuje się też tematyką ocen wielokryterialnych budynków i produktów zrównoważonych środowiskowo.

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń nie tylko, jako wykładowca na Politechnice Śląskiej (1993 – 2001) na studiach dziennych i podyplomowych, ale także, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie szkoleń produktowych, aplikacyjnych oraz związanych z zagadnieniami budownictwa zrównoważonego i fizyki budowli dla architektów i wykonawców, oraz wewnętrznych i zewnętrznych działów sprzedażowych w firmach produkujący wyroby budowalne. Pracowała i współpracowała z ponad 4 dużymi korporacjami producentów budowlanych.  Reprezentuje firmy w tych tematach na różnych konferencjach branżowych. Posiada liczne publikacje w prasie branżowej z zakresu oszczędzania energii i budownictwa zrównoważonego.

Obecnie bierze udział w pierwszym prestiżowym programie WCSA (World Class Speaker Academy) w Polsce (M&P / Succes Resources)

Maciej Warot

Absolwent wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, uczestnik i laureat krajowych i międzynarodowych konkursów architektonicznych, finalista “dyplom roku” SARP im. Zbyszka Zawistowskiego, laureat Archi World Academy Awards oraz stypendium Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Członek zespołu Horizone Studio

dr inż. arch. Jarosław Bondar

Architekt Miasta Szczecin. Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1992 r. – studia magisterskie) i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2005 r. – studia doktoranckie). Zawodowo związany jest z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Od 1995 r. był asystentem, zaś  od 2005 r. adiunktem w Zakładzie Projektowania Architektonicznego Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT. Prowadzi działalność projektową w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w pracowni LA Laboratorium Architektury (właściciel – od 1995 r.). Działalność projektową w dziedzinie architektury zawiesił w związku z objęciem funkcji Architekta Miasta. Wśród wielu projektów i realizacji architektonicznych Bodara można wymienić m.in. opracowanie koncepcji Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.

Rafał Schurma

Założyciel i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, właściciel visio | architects and consultants

MArch, MS, USGBC & LEED Faculty, LEED AP BD+C, ID+C, DGNB Auditor, BREEAM Assessor, HQE Referent. Absolwent Wydziału Architektury oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Wieloletni wykładowca programu Environmental Management (tytuł kursu: Sustainable Buildings: Design, Construction and Operations) na Harvard University, Cambridge USA, obecnie wykładowca studium „Architektura i Budownictwo Zrównoważone” na Politechnice Krakowskiej.

Czytaj więcej...

Ważniejsze projekty architektoniczne i urbanistyczne to m.in.:

 • Projekt Boston University Law School (dla firmy Beacon Architectural Associates) oraz Oasis of the sea: największego statku pasażerskiego na świecie (dla firmy Wilson Butler Architects)
 • Udział w procesie konsultingu pierwszego w kraju budynku, który uzyskał certyfikację LEED – Borg Warner Turbo Systems
 • Prowadzenie procesu certyfikacji jednego z pięciu najwyżej punktowanych budynków produkcyjnych na świecie (LEED Platinum) – Mars Chocolate, jak i wielu innych projektów w różnych fazach certyfikacji (np. Radisson Blu Resort – Baltic Park Molo w Świnoujściu, UTC Goodrich w Rzeszowie czy Superior w Krakowie)
 • Samodzielne projekty budynków użyteczności publicznej, komercyjnych i mieszkaniowych zarówno w USA, jak i w Polsce

Jacek Chrzanowski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada dyplom Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu we współpracy z Franklin University.

 Poprzez swoją działalność wspiera działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, gdzie od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, wprowadził program Prosument, który przyczyni się do montażu na terenie regionu około 1500 instalacji OZE. Do oferty Funduszu wprowadził również innowacyjny program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Program pozwala na dofinansowanie na preferencyjnych warunkach m.in. zakupu pojazdów bezemisyjnych – samochodów, skuterów i rowerów elektrycznych. Szczeciński Fundusz jest pierwszym w Polsce, który zaoferował beneficjentom takie dofinansowanie.

Krzysztof Stasiewicz

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Szczecinie, licencjonowany zarządca Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami, członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Marta Siczek

Marta pracowała jako Architekt Wnętrz w pracowni w Amsterdamie, biorąc udział m.in. przy projekcie Greenpeace HQ w Amsterdamie oraz VOPAK HQ w Roterdamie.

 Kolejnym krokiem w karierze był Interface – jedna z najbardziej zrównoważonych rozwojowo korporacji na świecie. Pracuje jako Concept Designer, a w 2015 roku została Sustainability Ambassador. Przekazuje z pasją nabytą wiedzę prowadząc warsztaty o Biophilic Design, jako część projektu Interface Biophilic Design LAB.

Grażyna Szotkowska

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury; ukończyła kursy specjalistyczne w dziedzinie zarządzania nieruchomościami organizowane przez The Institute of Real Estate Management, Polską Federację Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej oraz Branżową Izbę Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości. W okresie od października 2003 do grudnia 2004 roku członek Rady Rozwoju Infrastruktury I Kadencji oraz Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami I Kadencji i  Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej II Kadencji przy Prezesie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Czytaj więcej...

W marcu 2008 roku ukończyła, prowadzone przez Centrum Rozwoju Biznesu mieszczącym się w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, studia podyplomowe w zakresie „Master of Business Administration”.

W latach 1982 – 1996 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej , a następnie Administracji Budynków Komunalnych, w latach 1996  – 1997 zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Lokali Komunalnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie; od 23 grudnia 1996 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółką z o. o. W latach 90-tych współtwórca Lokalnej Polityki Mieszkaniowej Szczecina, Strategii Renowacji tego Miasta – nowatorskich  opracowań w tym zakresie oraz Szczecińskiego TBS narzędzia realizacji tych dokumentów – pierwszego w Polsce towarzystwa budownictwa społecznego do którego zadań od początku należało zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz przygotowanie i przeprowadzanie z udziałem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego kompleksowej rewitalizacji śródmiejskiej historycznej zabudowy. W swoich działaniach inwestycyjnych wykorzystuje nie tylko kredyty Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, ale też wszelkie dostępne źródła finansowania: Fundusz Termomodernizacyjny, środki UE w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej na działania innowacyjne związane z poszanowaniem energii i ochrony środowiska, kredyty „komercyjne” na działania inwestycyjne związane z rewitalizacją śródmiejskiej zabudowy mieszkalnej. Pod Jej kierunkiem Szczecińskie TBS wybudowało blisko 3000 nowych mieszkań oraz przeprowadziło remonty i renowację 265 mieszkań. Do dziś nie znajduje sobie równych w kraju przeprowadzona przez nią, z udziałem środków KFM kompleksowa rewitalizacja kwartału zabudowy na osiedlu Turzyn w Szczecinie oraz kolejnego kwartału śródmiejskiej zabudowy (kwartał nr 23).

Członek założyciel, członek Zarządu, a obecnie członek Rady Programowej Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Tebeesy”. Aktywnie uczestniczy w opracowywaniu opinii do rządowych i parlamentarnych projektów aktów prawnych w zakresie  wspierania społecznego budownictwa czynszowego.

dr inż. arch. Lech Wojtas

Dr inż. architekt – starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach nie zniechęcający studentów do poszukiwania dobrych, lepszych i proekologicznych rozwiązań. Projektant realizujący przebudowy, nadbudowy, obiekty przemysłowe, domki, domy i osiedla starający się być rzetelnym i zrównoważonym projektantem w każdej skali. Prowadzi od lat pracownię projektową, czyli przetrwał kryzysy i chce się jeszcze rozwijać. Zaczynał od myśli o przekształceniach śródmieść miast jeszcze w czasach komuny.