• 30 listopada 2022

Ewa Kosmala o dekarbonizacji budownictwa na konferencji Trendy Budowlane 2022

Ewa Kosmala o dekarbonizacji budownictwa na konferencji Trendy Budowlane 2022

Ewa Kosmala o dekarbonizacji budownictwa na konferencji Trendy Budowlane 2022 1024 682 PLGBC

Materiał partnera

„Dekarbonizacja budownictwa nie będzie możliwa bez obniżenia śladu węglowego wyrobów budowlanych” – Ewa Kosmala na konferencji Trendy Budowlane 2022.

– Świat producentów wyrobów budowlanych skupia się obecnie na innowacyjności i dążeniu do produkcji wyrobów o obniżonym śladzie węglowym. Można to osiągnąć poprzez zmiany produkcyjne lub surowcowe. Wszyscy dążymy do całkowitej dekarbonizacji do 2050 roku. Żeby to osiągnąć, musimy obniżać ślad węglowy naszych wyrobów już w fazie cradle-to-gate (od momentu produkcji surowców, przez produkcję wyrobu, do tzw. bram fabryki produktu gotowego). W tym miejscu warto zaznaczyć, że ślad węglowy wbudowany stanowi około 11 proc. całościowego śladu węglowego – reszta to już ślad węglowy operacyjny. Badania pokazują, że z kolei w budynkach w standardzie NF15, a także w budownictwie pasywnym, nawet 50-70 proc. całego śladu węglowego stanowi część wbudowana – dlatego to właśnie tutaj powinniśmy upatrywać miejsce na dalszą innowacyjność – komentuje Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena.

W dniach 15-16 listopada w Krakowie odbyła się pierwsza edycja konferencji Trendy Budowlane 2022. Podczas kongresu organizatorzy zaplanowali debaty eksperckie z udziałem przedsiębiorców oraz praktyków biznesu. Uczestnicy debatowali o najważniejszych kierunkach rozwoju polskiego budownictwa. Panele otwierające pierwszego dnia konferencji poświęcono budownictwu zeroemisyjnemu oraz zeroenergetycznemu, a także kondycji sektora budowlanego w czasach kryzysu. Prelegenci rozmawiali o nowych koncepcjach tworzenia materiałów budowlanych. Ewa Kosmala z Grupy Selena, wraz z Alicją Kuczerą (dyrektor zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) oraz Arturem Łeszczyńskim (Skanska), omawiała współczesną wizję projektowania, wznoszenia i utylizacji obiektów budowalnych. Duża część dyskusji dotyczyła śladu węglowego, deklaracji środowiskowych EPD oraz dyrektywy EPBD (dyrektywa 2002/91/WE w sprawie efektywności energetycznej budynków).

– Environmental Product Declaration – deklaracje środowiskowe typu III oraz właśnie dyrektywa EPBD, to narzędzia, które w tym momencie napędzają całą branżę. Ich wdrożenie stanowi krok, który każdy producent powinien zrobić na samym początku – to znaczy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jesteśmy ze śladem węglowym naszego produktu. Dopiero później należy porównywać się w odniesieniu do średniej z całej branży – mówi Ewa Kosmala. – W branży chemii budowlanej mamy do dyspozycji wiele narzędzi. Jednym z popularnych ostatnio rozwiązań jest tzw. podejście mass balance, pokazujące strukturę miksu surowców bio czy z recyklingu oraz surowców tradycyjnych. Jest to doskonałe podejście do projektowania wyrobów o obniżonym śladzie węglowym, szczególnie gdy jest potwierdzone certyfikacją ISCC Plus w całym łańcuchu dostaw.

Tworzenie produktów zrównoważonych środowiskowo, wydajnych, łatwych w zastosowaniu, innowacyjnych, a jednocześnie trwałych i bezpiecznych, to nieustanny cel prac badawczo-rozwojowych Grupy Selena. Spółka równolegle pracuje nad nowymi rozwiązaniami obniżającymi ślad węglowy wyrobu w całym cyklu jego życia. Produkty poszczególnych brandów z rodziny Selena powstają tylko z homologowanych surowców, a sama działalność produkcyjna zakładów minimalizuje ślad środowiskowy.

– Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, są opakowania. Należy skupić się też na wysokowydajnych rozwiązaniach, które pozwalają uzyskać z jednego opakowania więcej wykonanych mkw. i jednocześnie obniżyć emisję CO2 w transporcie do punktu handlowego, jak i na plac budowy. Zakłady produkcyjne Grupy Selena zaczynają wykorzystywać opakowania pochodzące z recyklingu, dotyczy to zarówno opakowań jednostkowych, jak i zbiorczych – dodaje Ewa Kosmala.

Pierwsza edycja Trendów Budowlanych cieszyła się niespodziewanym zainteresowaniem. W prelekcjach można było uczestniczyć hybrydowo. Organizatorzy na wykładach i networkingu zgromadzili uczestników zainteresowanych branżą budowlaną zarówno na miejscu, w Hotelu Metropolo by Golden Tulip w Krakowie, jak i online. Pierwszy dzień zakończyła uroczysta gala, podczas której Grupę Selena uhonorowano tytułem „Marka Trendy Budowlane”. Nagroda przyznana przez wydawnictwo Globenergia trafiła w ręce reprezentacji firm będących siłą i wsparciem pierwszej edycji Trendów Budowlanych 2022.

Skip to content