• 31 maja 2022

Förderpreis Beton Central Europe 2022

Förderpreis Beton Central Europe 2022

Förderpreis Beton Central Europe 2022 800 600 PLGBC

Materiał partnera

Badania i rozwój, aby budować lepszą przyszłość

CEMEX ogłosił konkurs Förderpreis Beton Central Europe 2022. Celem konkursu jest promocja rozwoju produkcji, procesów i zastosowania betonu oraz konstrukcji betonowych. Projekty konkursowe powinny wyznaczać rozwiązania dla poprawy cech materiałów budowlanych, ich jakości, efektywności kosztowej, ekologii oraz aspektów technologicznych betonu i konstrukcji betonowych.

Uczestnicy

Do udziału w konkursie zaprasza się praktyków i naukowców z firm budowlanych oraz naukowców z uniwersytetów i instytutów zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi. Projekty konkursowe, których współautorstwo przypisywane jest profesorom uczelni wyższych, zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

Zwycięzca konkursu zaprezentuje swój projekt oraz koncepcję jego realizacji podczas wydarzeń naukowych i technicznych organizowanych przez CEMEX.

Nagroda pieniężna

Nagrodą pieniężną w konkursie jest 10 000 EURO

Wymagane dokumenty

 1. Praca naukowa (np. Praca magisterska, praca doktorska). Praca nie może być starsza niż dwa lata. Praca musi być opublikowana w profesjonalnych czasopismach naukowych. W ramach konkursu, możliwe jest zgłoszenie pracy w języku polskim lub angielskim.
 2. Abstrakt. Streszczenie pracy powinno być dostarczone w języku angielskim. Maksymalna długość streszczenia to od 10 do 20 stron w formacie A4.
 3. Opis realizacji transferu zaproponowanego rozwiązania do praktycznego wdrożenia. Opis w języku angielskim powinien dotyczyć sposobu wdrożenia głównej idei zawartej w pracy, w nawiązaniu do działalności CEMEX. W materiale należy zawrzeć opis, w jaki sposób postrzegasz CEMEX w branży oraz w otoczeniu społeczno-ekonomicznym oraz jak konkluzje zawarte w artykule mogą zostać wykorzystane w branży.
 4. Curriculum vitae osoby zgłaszającej projekt.

Wszystkie dokumenty należy przesłać w formie cyfrowej za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: www.cemex.de/foerderpreisbeton-form

Data zamknięcia naboru: 15.06.2022

Pytania

W przypadku pytań organizatorzy proszą o kontakt:
Public Affairs Polska – Agnieszka Garbacz | agnieszka.garbacz@cemex.com | Tel. 887 113 301 |

Skład jury

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależne, międzynarodowe jury w składzie:

 • dr inż. Rolf Breitenbücher, prof. Ruhr-Universität w Bochum w Niemczech (Przewodniczący Jury)
 • Prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Dr inż. Karel Dvořák, Uniwersytet Techniczny w Brnie, Republika Czeska
 • Prof. h.c. dr inż. Christoph Gehlen, prof. Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Niemcy
 • Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 • Prof. dr inż. Horst Michael Ludwig, Uniwersytet Bauhaus w Weimarze, Niemcy
 • Dr inż. Viktor Mechtcherine, prof. Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Niemcy
 • Prof. dr inż. Michael Raupach, Uniwersytet RWTH w Aachen, Niemcy

O nagrodzie

Nagroda Förderpreis Beton powstała w 1983 roku. Dr inż. Jur. Hermann Warmke, założyciel projektu, sformułował główny cel nagrody podczas pierwszej ceremonii wręczenia nagród w 1984 roku – jest on aktualny do dziś: „Naszym celem jest nie tylko stworzenie bodźca dla naukowców do znalezienia odpowiedzi na zagadnienia, które nigdy nie zostały jeszcze zdefiniowane w dziedzinie materiałów budowlanych. Chcemy również zachęcić praktyków oraz młodych inżynierów w firmach budowlanych, firmach zajmujących się testowaniem materiałów oraz urzędach budowlanych do wykorzystywania ich wyjątkowej wiedzy w celu udokumentowania rozwiązań inspirujących przyszłe pokolenia ekspertów w branży”. Od 2020 roku, do udziału w konkursie zapraszani są również naukowcy z Polski i Czech, czym CEMEX podkreśla swoją międzynarodową działalność biznesową. Obecnie konkurs nosi nazwę: Förderpreis Beton Central Europe.

Stworzyliśmy i promujemy nagrodę Förderpreis Beton jako istotny komponent naszego ładu korporacyjnego, aby wspierać talenty w dziedzinie nauki i przemysłu. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy nasz przemysł musi mierzyć się z różnymi wyzwaniami, potrzebujemy większego wsparcia ze strony młodych przedstawicieli elity naukowej − mówi Rüdiger Kuhn, Wiceprezes ds. Materiałów CEMEX Europa Centralna.

Zrównoważony rozwój nieodłączną częścią postępu

Zbliżenie ekologii i ekonomii jest jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Budynki powinny spełniać swoją rolę, dlatego zapewnienie ich trwałości jest istotnym aspektem ekologii i gospodarki. Część innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze stanowi wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu lub produktów ubocznych z innych sektorów przemysłu oraz ograniczenie zużycia surowców i energii. Efektywność i odpowiedzialność za naturę są podstawową częścią działalności CEMEX. Wiele nagród otrzymywanych przez CEMEX w dziedzinie zrównoważonego rozwoju potwierdza zaangażowanie firmy w realizację celu neutralności klimatycznej. Stałe badania i rozwój są zatem kluczowe w działalności firmy.

Skip to content