Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu Green Building Tour w ramach projektu “Doświadcz zielonego budynku” organizowane przez PLGBC.

miejsce: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, ul. Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki

termin: 20 lutego 2018

godzina: 10.00 – 11.30

Kompleks w Konstantynowie składa się z dwóch budynków: siedziby Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia oraz Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Każdy z nich jest parterowy, mają powierzchnię ponad 500m2 i zostały zaprojektowane w standardzie budynku pasywnego. Energia dla nich produkowana jest przez m.in. hybrydowe panele fotowoltaiczne oraz turbinę wiatrową o pionowej osi obrotu. Dodatkowo z instalacją zintegrowana jest stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

Budynek Centrum Transferu Technologii zgodnie z założeniami jest obiektem szczegółowych badań oraz analiz w zakresie efektywności energetycznej, skuteczności zastosowanych materiałów i rozwiązań. Już na etapie koncepcji zespół projektantów przewidział układ BMS, który umożliwia zarządzanie budynkiem oraz monitorowanie zużycia energii i parametrów środowiska wewnętrznego. Dzięki temu możliwe jest określenie skuteczności zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych. Oprócz pomiarów wewnątrz budynku, prowadzony jest pomiar parametrów środowiska zewnętrznego, tak by zarejestrować zmienne w czasie parametry klimatyczne. Wszystkie czujniki pomiarowe, zgodnie z założeniami projektu, współdziałają z systemem BMS, który pozwala na monitoring, rejestrację i przetwarzanie zebranych danych. Główne czujniki systemu pomiarowego stanowią:

– Termohigrometr do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza

– miernik CO2 do pomiaru stężenia dwutlenku węgla

– pyranometr do pomiaru promieniowania słonecznego

– miernik prędkości i kierunku wiatru

– moduły danych z pamięcią pomiarów i możliwością przesyłu danych przez sieć Internet.

W celach badawczych, planowana jest archiwizacja wszystkich parametrów z okresu minimum dwunastu miesięcy. Na tej podstawie możliwe jest precyzyjne określenie m.in. zużycia energii, co pozwala na weryfikację wartości obliczeniowych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny*

Zgłoszenia do 15 lutego 2018 przez wysłanie maila na adres mwojtas@plgbc.org.pl z podaniem danych osoby uczestniczącej, łącznie z zajmowanym stanowiskiem oraz nazwą firmy.

Kontakt w sprawie warsztatów Green Building Tour” w ramach cyklu “Doświadcz zielonego budynku”:

Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958

* w przypadku nie pojawienia się na warsztatach bez wcześniejszego powiadomienia organizatora, najpóźniej 3 dni przed datą wydarzenia, jest pobierana opłata w wysokości 25 zł netto + należny podatek VAT na podstawie wystawionej faktury VAT.

Podobne informacje