• 26 maja 2020

Hala produkcyjna systemów zamknięć – Ruda Śląska

Hala produkcyjna systemów zamknięć – Ruda Śląska

Hala produkcyjna systemów zamknięć – Ruda Śląska 576 1024 PLGBC

Materiał Partnera

Przy okazji rozbudowy zakładu produkcyjnego firma Euro-Locks postanowiła odpowiedzialnie podejść do zagadnienia zagospodarowania wód opadowych. Zdecydowano się nie marnotrawić tego cennego zasobu podczas odprowadzania go wprost do kanalizacji. MPI zaprojektowało zbiornik retencyjny przejmujący wodę z dachu nowego obiektu.

Oprócz samej retencji wody, wykorzystuje się ją również w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody pitnej w zakładzie. Rozwiązanie to pozwala nie tylko zmniejszyć rachunek za wodę, ale również ograniczyć opłaty za odprowadzanie wód opadowych do zamkniętego systemu kanalizacyjnego.

Za zarządzanie wodą deszczową w obiekcie odpowiedzialna jest centrala deszczowa AquaMatic Industrial 80 H 14-40. Z uwagi na znaczną odległość między zbiornikiem a urządzeniem, w szczególności dużą różnicę poziomów, konieczne było zastosowanie odpowiednio mocnej pompy wspomagającej umieszczonej w zbiorniku retencyjnym. Pompa podaje wodę deszczową do zbiornika buforowego w centrali deszczowej.

Dość rzadko spotykanym rozwiązaniem jest sama konstrukcja zbiornika retencyjnego wykonanego na miejscu z betonu zbrojonego oraz jego przykrycie za pomocą więźby drewnianej.

Średnio rocznie z powierzchni dachu nowej hali można zebrać około 1 600 000 litrów wody, która w przeciwnym wypadku trafiłaby do kanalizacji.

Skip to content