• 28 kwietnia 2020

Jak WSP Polska wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak WSP Polska wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak WSP Polska wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 831 1024 PLGBC

Co roku angażujemy się w akcję Szlachetna Paczka. Prowadzimy zbiórkę pieniędzy wśród pracowników, a firma dokłada dodatkowo taką samą kwotę, jaką udaje się zebrać wśród pracowników. Następnie organizujemy w biurze akcję kompletowania i pakowania paczek dla wybranej wcześniej rodziny. W zeszłym roku wykonaliśmy dodatkowo projekt i nadzorowaliśmy budowę przyłącza wody dla jednej z rodzin uczestniczących w programie.

Co roku organizujemy cykliczne wydarzenie mające na celu zachęcenie pracowników do jazdy na rowerze do pracy.

Przeprowadziliśmy dwie ankiety sprawdzające zadowolenie pracowników ze środowiska wewnętrznego w naszym poprzednim biurze i w naszym nowym biurze na ul. Prostej 68. Wyniki ankiety posłużyły nam do poprawy parametrów, z których pracownicy nie byli zadowoleni, jak również do potwierdzenia tezy, że zmiana lokalizacji biura na nowocześniejsze poprawia jakość środowiska wewnętrznego.

Zapewniamy odpowiednią ilość roślinności w biurze. Praca wśród zieleni jest dużo przyjemniejsza i zdrowsza.

Monitorujemy środowisko wewnętrzne w biurze (temperaturę, wilgotność powietrza i poziom CO2) i reagujemy gdy wskaźniki są niepokojące.

Prowadzimy politykę, która zachęca pracowników do korzystania z klatek schodowych zamiast windy.

Firma dofinansowuje karty MultiSport dla pracowników i w całości finansuje pakiet prywatnej opieki medycznej.

Prowadzimy politykę zachęcającą pracowników do picia wody podczas pracy (łatwo dostępne dystrybutory).

Prowadzimy tylko płatne staże dla studentów, gwarantując w ten sposób możliwość nauki, ale również godne wynagrodzenie.

W WSP Polska zatrudniamy dużo kobiet. Liczba kobiet na stanowiskach średniego i niższego szczebla zarządzającego przedstawia się następująco – szefowie działów: 2 z 5, zastępcy szefów działów: 2 z 5, kierownicy projektów: 7 z 12.

Pracownicy WSP Polska w każdym roku biorą udział w szeregu szkoleń branżowych i w konferencjach, aby cały czas podnosić swoje kwalifikacje i stosować najnowsze, innowacyjne rozwiązania projektowe.

Promujemy i zachęcamy pracowników do przekazywania 1% podatku na rzecz potrzebujących dzieci pracowników naszej firmy.

Od lat prowadzimy akcję zbierania nakrętek po napojach, które przekazujemy w akcji wspierającej konkretne niepełnosprawne dziecko, które urodziło się bez rączek – pieniądze pozyskiwane z ich sprzedaży są przekazywane na jego rehabilitację.

W 2017 roku przeprowadziliśmy się do nowego, nowoczesnego biura, posiadającego certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM.

Nasi pracownicy prężnie działają w grupach roboczych zrównoważonego budownictwa przy SARP oraz w Grupie Zdrowe Zielone Biura przy PLGBC.

Od lat w naszym biurze segregujemy śmieci i edukujemy pracowników, w jaki sposób to robić. Prowadzimy politykę wywożenia papieru (niepotrzebnych dokumentów, projektów, itp.) do niszczenia. Wszystkie drukarki w biurze WSP Polska są domyślnie ustawione na druk dwustronny, czarno-biały. Nie wysyłamy raportów w wersji papierowej, ewentualnie na wyraźną prośbę klienta. Prowadzimy recykling tonerów do drukarek. W biurze WSP Polska nie znajdziesz jednorazowych opakowań i naczyń (butelek, kubków). Wszystkie naczynia są wielokrotnego użytku, a wodę do picia mamy z dystrybutorów.

W naszym biurze organizujemy cykliczne wydarzenia mające na celu edukację w temacie oszczędzania energii, jak np. World Green Building Week, podczas którego obraliśmy za cel obniżenie zużycia energii w naszym biurze o 20%.

WSP Polska jest członkiem PLGBC – praca nad kreowaniem zrównoważonego budownictwa w Polsce. Jesteśmy członkiem i partnerem izb gospodarczych BPCC i PCCC.