• 14 stycznia 2022

Jaką rolę pełnią aspekty ESG przy wyborze siedziby firmy w Polsce?

Jaką rolę pełnią aspekty ESG przy wyborze siedziby firmy w Polsce?

Jaką rolę pełnią aspekty ESG przy wyborze siedziby firmy w Polsce? 900 660 PLGBC

Materiał partnera

Pandemia zmodyfikowała sposób, w jaki pracujemy, co bezpośrednio przełożyło się na kryteria wyboru przestrzeni biurowej. Podstawowe wymogi, takie jak lokalizacja czy cena, pozostają bez zmian. Oczekiwań jest jednak więcej. Już teraz znaczenie mają m.in. efektywność powierzchni, bezpieczeństwo i technologia oraz możliwość wpisania przestrzeni biurowej w strategię przedsiębiorstwa z zakresu zrównoważonego rozwoju (ESG). Zatrzymajmy się przy ostatnim zagadnieniu i przyjrzyjmy rozwiązaniom, które warto wziąć pod uwagę planując przeprowadzkę.

– Biuro pełni funkcję symboliczną, co pandemia nam wszystkim uświadomiła. To nie tylko przestrzeń do pracy, ale miejsce wymiany myśli, kreatywnej pracy. Przeznaczenie biura ulega zmianie, a tym samym zmieniają się także wymogi najemców wobec tego typu przestrzeni. Przedsiębiorcy coraz większą uwagę zwracają na sposób, w jaki ich wybory mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju – mówi Łukasz Kałędkiewicz, szef sektora biurowego w CBRE.

Czy pod pojęciem zrównoważonego rozwoju kryją się poważne hasła? Otóż nie!

Coraz więcej firm, nie tylko światowych korporacji, szukając swojej nowej siedziby zwraca uwagę na to, czy budynek wpisuje się w strategię przedsiębiorstwa z zakresu ESG. Przedsiębiorcy skupiają się na kwestiach związanych z ochroną środowiska, m.in. czy dany budynek posiada odpowiednie certyfikaty, w jaki sposób zarządcy czy właściciel nieruchomości dbają o to, aby był on przyjazny środowisku. Jednak ESG to więcej niż tylko ekologia. 

– ESG poza aspektami związanymi z ekologią stanowi opracowanie tematów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, czyli CSR oraz polityk wewnętrznych przedsiębiorstwa. Mówiąc skrótowo, ESG to szereg zobowiązań firmy z zakresu ekologii, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Coraz więcej przedsiębiorstw buduje własną strategię działań właśnie w oparciu o te założenia. Obejmuje to oczywiście również siedzibę firmy. Chodzi o najwyższe standardy z zakresu ekologii, ale również dbanie o dobre samopoczucie pracowników czy zapewnienie optymalnej ergonomii pracy – mówi Łukasz Kałędkiewicz.

Pięć przykładowych rozwiązań ESG, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze biura:

  • Lokalizacja biura ułatwiająca dojazd rowerem, hulajnogą, komunikacją miejską. Parkingi dla rowerów, prysznice i lockery dla rowerzystów.
  • Zielone klauzule – zobowiązania podpisywane przez organizacje, dotyczące proekologicznych działań, tj. ograniczenie drukowania, korzystanie z produktów lokalnych, gospodarka odpadami i szarą wodą.
  • Promowanie dobrych nawyków i właściwych postaw wśród pracowników, dawanie przykładu przez pracowników najwyższych szczebli.
  • Szukanie możliwości działania i edukowania o ESG na wielu płaszczyznach, w codziennym funkcjonowaniu firmy: począwszy od ochrony, serwisów sprzątających, współpracy z partnerami dbającymi o ESG, po pełne i jawne raportowanie swoich działań.

Są to tylko przykłady działań, jakie organizacje mogą podjąć, aby dbać o zrównoważony rozwój. Zaprocentują one przyszłym pokoleniom i wcielą w życie dobre nawyki, nie tylko w pracy, ale także poza nią.

Zstosowanie tych rozwiązań nie zawsze jest proste. Nie wszystkie będą możliwe do spełnienia, ale też nie wszystkie przyniosą oczekiwane skutki – dlatego dobrą praktyką jest opracowanie strategii ESG szytej na miarę.  

Istotą planowania ESG jest dogłębna i szczegółowa analiza potrzeb, możliwości i oczekiwań firm, dzięki której planowanie i wdrożenie przyniosą wymierne korzyści. 

Źródło: CBRE – ESG HUB – Blog o zrównoważonym rozwoju na rynku nieruchomości komercyjnych

Skip to content