• 12 października 2022

Już wkrótce kolejna edycja raportu “Water City Index” Arcadis Polska

Już wkrótce kolejna edycja raportu “Water City Index” Arcadis Polska

Już wkrótce kolejna edycja raportu “Water City Index” Arcadis Polska 1024 1024 PLGBC

Materiał partnera

18 października 2022 podczas kongresu „Miasto-Woda-Jakość życia” we Wrocławiu zostanie zaprezentowana czwarta już odsłona rankingu polskich miast najefektywniej gospodarujących wodą, „Water City Index 2022”. Transmisja z ogłoszenia wyników będzie dostępna online, na platformie kongres.watercity.com.pl

Publikację „Water City Index. Ranking efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach” przygotowali specjaliści z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej GAP, Arcadis oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W tym roku do zespołu ekspertów dołączył także reprezentant Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, dr Roman Zhebchuk.

Raport jest jedyną publikacją na polskim rynku, która dotyczy gospodarowania wodą w metropoliach, miastach na prawach powiatu oraz miastach niebędących miastami na prawach powiatu, ale posiadających ponad 20 tys. mieszkańców.

Tak, jak w poprzednich edycjach, analizie poddanych zostało ponad 200 polskich miast, ocenianych pod względem czterech kluczowych obszarów gospodarki wodnej:

  • życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury),
  • zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu),
  • gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny),
  • kultura i mieszkańcy (linia brzegowa, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska).

– Inicjatywa Water City Index jest niezwykle potrzebna. Pozwala nam dokonywać pomiarów, analizować i wyciągać wnioski w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą. Jest pomocna w określeniu trendów w czterech kluczowych dla stanu i jakości wód w mieście obszarach, a także pozwala określić stopień zrównoważenia rozwoju miast. Jest również doskonałym materiałem wyjściowym do pogłębionych analiz, które z pewnością będą pomocne przy identyfikacji kluczowych problemów i wyzwań, jak i pozwolą zobaczyć, w jaki sposób nasze wodne miasta funkcjonują i czy płyniemy w dobrym kierunku – mówi Michał Szafran z Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Koordynator platformy OEES WaterLab.

– Water City Index to wstępna diagnoza problemów wodnych, z którymi mamy dziś do czynienia. Jest też rankingiem, którego zadaniem jest nie tylko porównanie miast w kontekście gospodarki wodnej, ale przede wszystkim pokazanie ich mocnych stron oraz zachęcanie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Chcielibyśmy, żeby ranking Water City Index był początkiem dyskusji zarówno o problemach, jak i szansach dla miast – wodnych miast. Zachęcam do zapoznania się z przygotowanym przez nas opracowaniem oraz do podjęcia niezbędnych działań już teraz – mówi Krzysztof Kutek, Dyrektor Pionu Wody w Arcadis Polska.

Poprzednie edycje raportu: tutaj

Partnerzy merytoryczni publikacji: Polskie Regiony, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Global Compact Network Poland, GRID Warszawa, PLGBC.

Partnerzy medialni: Business Insider Polska, woda-ścieki.com, Dziennik Warto Wiedzieć, Portal komunalny.pl, Przegląd Komunalny, URBNEWS, ekologicznie.com, Szymon Bujalski, Świat Wody, Wspólnota, Gospodarka Wodna, Wodociągi Kanalizacja, Śląska Opinia, Przegląd.

Skip to content