• 21 kwietnia 2021

Konferencja Miasta Zrównoważone 2021

Konferencja Miasta Zrównoważone 2021

Konferencja Miasta Zrównoważone 2021 982 1024 PLGBC

11 maja o godz. 10:00 odbędzie się w formule online Konferencja Miasta Zrównoważone. Podczas Konferencji zostaną przedstawione wyniki drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych. Badaniem objęto 50 największych miast w Polsce. Organizatorami Konferencji Miasta Zrównoważone jest firma Arcadis oraz Green Warsaw Conferences. PLGBC objęło Patronat Honorowy nad wydarzeniem. 

Uczestnicy Konferencji będą mieli także okazję jako jedni z pierwszych, zapoznać się z Aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej 2030, którą zaprezentuje Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Z kolei Paweł Mirowski, Z-ca Prezesa NFOŚIGW opowie o wsparciu samorządów w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”.

Konferencja Miasta Zrównoważone ma na celu pokazanie, na jakim etapie na drodze do zrównoważonego rozwoju są polskie miasta, jak również promowanie zrównoważonego rozwoju na wszystkich płaszczyznach działania samorządów, a także wskazanie możliwości finansowania zielonych inwestycji.

Postępujące zmiany klimatyczne uświadamiają nam wszystkim jeszcze dobitniej konieczność dążenia do zrównoważonego rozwoju w miastach. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 w znaczący sposób zahamowała dyskusję na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Wydaje się jednak, że pomimo niepewności związanych z wpływem COVID-19 na europejską gospodarkę Unia Europejska nie zmienia wizji, nie rezygnuje z ambitnych celów i chce wspierać miasta i państwa w realizowaniu celów klimatycznych.

W Konferencji wezmą udział wojewodowie, prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele miast zainteresowanych ideą wdrażania zrównoważonego rozwoju, a także architekci, urbaniści i deweloperzy.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji na stronie: https://greenwarsawconferences.org.pl/rejestracja-konferencja-miasta-zrownowazone/

Program Konferencji jest dostępny na stronie: https://greenwarsawconferences.org.pl/program-2021/

Prelegenci Konferencji Miasta Zrównoważone 2021

 • dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
 • dr hab. Małgorzata Markowska prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Regionalnej
 • Katarzyna Kobiela, Kierownik Zespołu Środowiska, Arcadis
 • Magdalena Polus, Starszy Specjalista ds. Środowiska, Arcadis
 • Joanna Plaisant, Strategic Partnership and Sustainability Associate Director, Arcadis
 • Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (TBC)
 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Dr Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Wiceprezes SARP

Premiera Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych 2021

11 maja, podczas Konferencji Miasta Zrównoważone poznamy zwycięzców drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych. Badanie ocenia 50 największych miast w Polsce w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Celem raportu jest porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto ciekawe i innowacyjne projekty, dzięki czemu jest swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich.

Grupa potencjalnych Odbiorców Rankingu jest bardzo szeroka i poza włodarzami tych miast obejmuje także przedstawicieli społeczności lokalnej, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w sprawy lokalnego rozwoju.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inspiracją dla stworzenia rankingu był raport „Arcadis Sustainable Cities Index”, który klasyfikuje 100 globalnych metropolii. Głównym założeniem twórców rankingu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i dostarczenie włodarzom miast użytecznego narzędzia pomiaru tej koncepcji.

Ranking 2021 w wersji online będzie dostępny do pobrania w dniu jego premiery 11 maja 2021 r., na stronie: https://www.arcadis.com/pl-pl

Raport 2018 dostępny jest na stronie: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/1k5H0UKb%2FRanking_Polskich_Miast_Zrownowazonych_2018.pdf

Więcej o raporcie: https://greenwarsawconferences.org.pl/ranking-polskich-miast-zrownowazonych-2021/

PATRONI HONOROWI:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)

PATRONI MERYTORYCZNI:

 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR)
 • Polska Izba Magazynowania Energii (PIME)

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY:

 • Business Insider Polska

PATRONI MEDIALNI:

 • Gazeta.pl
 • ZielonaGazeta.pl
 • PAP Samorządowy
 • SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy
 • Forum PPP
 • Tygodnik Przegląd
 • Teraz Środowisko
 • Świat OZE
 • URBnews
 • Inżynieria.com
 • Zieleń Miejska
 • Przegląd Komunalny
 • Gospodarka Wodna
 • businessman.pl