Pierwsza edycja konkursu CEE Buildings Go Green! będzie miała miejsce podczas C4E Forum, jedynej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej, poświęconej w całości efektywności energetycznej regionu. Zgodnie z głównym założeniem konferencji, którym jest wywarcie namacalnego wpływu na ustawodawstwo w zakresie efektywności energetycznej, konkurs ma na celu zademonstrowanie, w jaki sposób w rzeczywistości zrównoważone rozwiązania są stosowane w budynkach. Konkurs ma podkreślić środowiskowe, finansowe, zdrowotne i inne korzyści płynące z budynków efektywnych energetycznie.

Kto jest organizatorem

Konkurs organizowany jest wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), Czech Green Building Council (CZGBC), Romanian Green Building Council (ROGBC) i Slovak Green Building Council (SKGBC) we współpracy z C4E Forum.

Kto może uczestniczyć

Konkurs otwarty jest dla właścicieli budynków prywatnych i użyteczności publicznej, deweloperów, biur architektonicznych oraz firm inżynierskich, posiadających w swym portfolio budynek nowy lub poddany niedawno renowacji, znajdujący się na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i charakteryzujący się wybitnymi właściwościami w obszarze efektywności energetycznej.

Korzyści z uczestnictwa

Współzawodniczące projekty i firmy znajdą się w centrum uwagi ponad 300 kluczowych uczestników rynku efektywności energetycznej, w tym wielu przedstawicieli instytucji unijnych i finansowych. Projekty zostaną uwzględnione również w komunikacji dotyczącej forum.

Terminy

  • 7 maja 2018 – zamknięcie przyjmowania dla zgłoszeń
  • 13-16 czerwca 2018 – prezentacja plakatów i modeli najlepszych projektów podczas C4E Forum (Narvil Resort, Serock, Polska)
  • 15 czerwca 2018 – uroczyste rozstrzygnięcie konkursu podczas C4E Forum

Zasady uczestnictwa

  1. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać wysłane do 7 maja 2018.
  2. Wszelkie informacje, zdjęcia i dokumenty dołączone do zgłoszenia mogą zostać użyte do celów marketingowych i promocyjnych (w tym do ogłoszenia laureatów).
  3. Jeśli istnieją informacje, które nie powinny zostać użyte do celów opisanych w punkcie 2, zgłaszający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie organizatorów.
  4. Decyzja Jury konkursowego jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.
  5. Wszyscy laureaci zostaną ogłoszeni na stronach internetowych organizatorów.
  6. Wszyscy laureaci dostarczą plakat lub/i model projektu do prezentacji podczas C4E Forum, które odbędzie się w dniach 13-16 czerwca 2018.
  7. Wysyłając zgłoszenie, zgłaszający akceptuje powyższe warunki.

Zgłoś swój budynek

Wybierz odpowiednią kategorię dla swojego zgłoszenia:

Podobne informacje