• 21 marca 2023

Nabór wniosków do „zielonego” konkursu Cemex dla studentów zakończony!

Nabór wniosków do „zielonego” konkursu Cemex dla studentów zakończony!

Nabór wniosków do „zielonego” konkursu Cemex dla studentów zakończony! 1024 525 PLGBC

Materiał partnera

29 prac dyplomowych i podyplomowych wpłynęło na konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex”. Organizatorzy tegorocznej, drugiej edycji wydarzenia, poszukują innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych, które mogą mieć przyczynek do osiągnięcia celów klimatycznych wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Konkurs wpisuje się w realizację globalnej strategii „Future in Action”, zmierzającej do redukcji emisji CO2 w zakładach Cemex.

„Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” to inicjatywa skierowana do środowiska akademickiego. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci, których prace dyplomowe lub podyplomowe dotyczą obszarów:

  • gospodarka o obiegu zamkniętym,
  • działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
  • ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych,
  • optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

W tym roku do konkursu zgłoszono w sumie 29 prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

W pierwszym etapie konkursu zgłoszone prace są oceniane przez członków Jury, złożonego z ekspertów Cemex Polska. Jury zapoznaje się ze streszczeniami, biorąc pod uwagę innowacyjność i oryginalność tematów oraz poprawność merytoryczną i zgodność prac z tematyką konkursu.

Do etapu drugiego zakwalifikują się autorzy 10 najwyżej ocenionych zgłoszeń. W finale ocenie będzie podlegać praca dyplomowa finalisty oraz prezentacja wygłoszona przed Kapitułą konkursu. Dla Cemex ważnym aspektem jest oryginalność w zakresie problematyki i/lub rozwiązań technicznych, a także możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w sektorze budowlanym.

Zwycięzców poznamy w czerwcu tego roku.

– Rozwiązania, które powstają z myślą o ekologii, to przyszłość branży budowlanej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że tak wielu studentów interesuje się wspomnianą tematyką i poświęca jej swoje prace. Nasz konkurs to doskonała okazja do tego, by zielone innowacje proponowane przez młodych naukowców zostały dostrzeżone i odpowiednio wypromowane, z korzyścią dla klimatu, polskiej nauki oraz rodzimego przemysłu – mówi Piotr Górak, Menadżer Działu Doradztwa Technicznego w Cemex Polska, przewodniczący Jury konkursu.

Druga edycja konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” wystartowała we wrześniu 2022 r. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury i Kapitułę, w skład których wchodzą eksperci Cemex Polska oraz przedstawiciele świata nauki reprezentujący wiodące uczelnie techniczne. Zaproszenie Cemex do Kapituły konkursu przyjęli: Prof. dr hab. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. Lech Lichołai, Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, Prof. PK, dr hab. inż. Jacek Domski, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Pracom Jury przewodniczy Piotr Górak, Menadżer Działu Doradztwa Technicznego w Cemex Polska, a Przewodniczącym Kapituły jest Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w Cemex Polska.

Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Laureaci miejsc I-III otrzymają (odpowiednio): 7 tys. zł, 5 tys. zł i 3 tys. zł. Dodatkowo, zwycięzca konkursu może liczyć na wsparcie promocyjne w branżowej prasie, a promotorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody odpowiednio w wysokości 3,5 tys. zł, 2,5 tys. zł i 1,5 tys. zł.

Cemex: Strategia „Future in Action”

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” wpisuje się w strategię firmy pt. „Future in Action”, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. W ramach wspomnianej strategii Cemex zamierza zredukować do 2030 roku emisję CO2 w swoich europejskich zakładach o co najmniej 55%.

Skip to content