• 4 lipca 2023

Nowy Zarząd PLGBC

Nowy Zarząd PLGBC

Nowy Zarząd PLGBC 1024 576 PLGBC

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC na posiedzeniu w dniu 29 czerwca br. wybrało nowy Zarząd i Prezydenta stowarzyszenia.

W dniu 29 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Na trzyletnią kadencję powołano nowego Prezydenta oraz Zarząd stowarzyszenia, a także Komisję Rewizyjną.

Na stanowisko Prezydenta PLGBC wybrano Marcina Gawrońskiego, Dyrektora Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Polska.

Do grona Członkiń oraz Członków Zarządu powołano następujące osoby:

 • Aleksandrę Baksik, Managerkę Zrównoważonego Rozwoju w Aluprof
 • Emilię Dębowską, Dyrektorkę ds. Zrównoważonego Rozwoju w Panattoni
 • Monikę Dębską-Pastakia, Managing Partner w PADMO Group
 • Wiktora Kowalskiego, Associate w Buro Happold
 • Michała Litewnickiego, Sustainability & Innovations Managera w CPI Property Group
 • Marzenę Maj, Wiceprezeskę SMAY
 • Roberta Strzeńskiego, Współzałożyciela i Partnera w HORIZONE Studio
 • Tomasza Szczota, Global Sustainability Managera w Grupie Selena FM SA
 • Aleksandrę Witeczek, Adiunktkę na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oraz Menedżerkę Departamentu Architektury w visio architects & consultants

Jako Członków Komisji Rewizyjnej wybrano:

 • Bartłomieja Kisielewskiego, Współzałożyciela i Partnera w HORIZONE Studio
 • Bartosza Marcola, Sustainability & ESG Managera w Globalworth
 • Adama Targowskiego, Head of ESG w CTP

– Jestem ogromnie zaszczycony decyzją członków zgromadzenia i wyborem na Prezydenta. Dziękuję za powierzone mi zaufanie. Wierzę, że dzięki pracy w PLGBC mogę mieć realny wpływ na kształtowanie środowiska budownictwa zrównoważonego w Polsce. Zależy mi na promowaniu i stosowaniu najlepszych praktyk rynkowych oraz na efektywnej edukacji. Na mnie i nowy Zarząd czekają nowe, ambitne wyzwania, którym postaramy się sprostać – podkreśla Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Polska, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Więcej informacji: https://plgbc.org.pl/o-nas/plgbc/

Skip to content