• 16 marca 2021

Ornitologia terapeutyczna – jak wykorzystać wiedzę o powiązaniach człowieka z przyrodą do budowania

Ornitologia terapeutyczna – jak wykorzystać wiedzę o powiązaniach człowieka z przyrodą do budowania

Ornitologia terapeutyczna – jak wykorzystać wiedzę o powiązaniach człowieka z przyrodą do budowania 768 1024 PLGBC

Materiał partnera

Tactus rekomenduje książkę pt: Ornitologia terapeutyczna. Ptaki – Zdrowie – Psychika autorstwa Piotra Tryjanowskiego i Sławomira Murawca, która w lutym pojawiła się w sprzedaży. Badacze ci, odznaczający się innowacyjnym podejściem do nauki i procesów odpowiedzialnych za złożoność świata, poza oczywistymi torami myślenia i uproszczeniami odważnie łączą swoje dziedziny naukowe i zajmują się mało popularnymi tematami. W efekcie odkrywają przed nami zaskakujące prawdy o tym, co codzienne i o zależnościach decydujących o naszym zdrowiu. W jakich miejscach budować szpitale? Czy spacer może poprawić pracę układu pokarmowego? Od czego zależy One health (wspólne zdrowie społeczne)? Czym jest zespół deficytu natury?

Czy odpowiedzi na te pytania muszą wynikać z analiz naukowców? Tak, ponieważ o nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, o zdrowie środowiskowe determinowane przez czynniki biologiczne, musimy zadbać dziś globalnie i systemowo. Książka daje nie tylko odpowiedzi na te pytania, stanowi także inspirację do obserwowania i myślenia inaczej.

W jakie sposób możemy wykorzystać tę wiedzę w budowaniu ekologicznych, zielonych obiektów? Czerpiąc przykłady z opisywanych w książce analiz dotyczących lokalizacji szpitali psychiatrycznych, które zawsze starano się lokalizować w pobliżu parków i lasów, warto postawić na zazielenianie wszystkich budynków (komercyjnych i mieszkaniowych) i ich sąsiedztwa w jak największym możliwym zakresie, np. pod postacią zielonych ścian i dachów, ogrodów, skwerów i zieleńców, mikrogospodarstw rolnych oraz elementów małej zielonej architektury.

Zieleń, cichy sprzymierzeniec wellbeing, to nie tylko ładny widok z okna i obecność ptaków, ale również możliwość doświadczania zmienności przyrody i poznania rządzących nią procesów – funkcje edukacyjne. Wszystko to wydaje się kluczowe w przypadku takich obiektów użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, szpitale.