• 17 sierpnia 2022

Patronat PLGBC: Studia podyplomowe na SGGW: Budownictwo Drewniane

Patronat PLGBC: Studia podyplomowe na SGGW: Budownictwo Drewniane

Patronat PLGBC: Studia podyplomowe na SGGW: Budownictwo Drewniane 720 1024 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC objęło patronat honorowy nad studiami podyplomowymi Budownictwo Drewniane. Studia będą realizowane w Instytucie Inżynierii Lądowej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rekrutacja już się rozpoczęła.

Studia podyplomowe Budownictwo Drewniane są skierowane przede wszystkim do inżynierów budownictwa, architektów i specjalistów zajmujących się realizacją budownictwa drewnianego, a także menadżerów projektów i przedstawicieli deweloperów. Studia te pozwolą na usystematyzowanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji w zakresie projektowania, realizacji i utrzymania obiektów drewnianych. Interdyscyplinarne studia składają się z dwóch grup tematycznych: zajęć budowlanych i zajęć o drewnie. Wysoka jakość merytoryczna studiów zostanie zapewniona przez pracowników naukowych Instytutu Inżynierii Lądowej, Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa oraz praktyków z firm realizujących budownictwo drewniane w Polsce.

W ostatnich latach sektor budowlany przechodzi ewolucję w kierunku zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko i poszanowania energii. Coraz więcej mówi się o zmianach klimatycznych i postulatach racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Konieczna staje się redukcja wytwarzanego w procesie budowlanym dwutlenku węgla oraz wprowadzenie systemowych rozwiązań recyklingu budowlanego. Jednym z najbardziej proekologicznych rozwiązań w budownictwie jest wykorzystywanie bezpiecznych, trwałych, ale zarazem ekologicznych i odnawialnych materiałów budowlanych. Drewno jest takim surowcem, ponieważ dzięki niemu możemy m.in. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zużycie wody w procesie budowlanym. Jako surowiec, drewno magazynuje także CO2 i jest doskonałym izolatorem ciepła.

Dowiedz się więcej

Skip to content