• 12 października 2020

PLGBC Green Building Awards 2020

PLGBC Green Building Awards 2020

PLGBC Green Building Awards 2020 1024 345 PLGBC

Spark B, Przedszkole Przyzakładowe Żółty Słonik w Suwałkach, Osiedle za Żelazną Bramą, Klasztor Ojców Franciszkanów, Osiedle Mickiewicza w Warszawie, Dom dla bezdomnych w Jankowicach, wnętrza w Starej Oborze, „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”: szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, Sieć naturalnych placów zabaw w Warszawie, to laureaci dziewiątej edycji prestiżowych nagród konkursu PLGBC Green Building Awards 2020. Konkurs organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Ogłoszenie wyników odbyło się 8 października br. podczas 10. PLGBC Green Building Symposium w nowym formacie online. Autorskie statuetki przygotowało HORIZONE STUDIO.

Ideą konkursu i przyznawanych w nim wyróżnień jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa. Konkurs przeznaczony jest dla firm z branży budownictwa i nieruchomości. To jedyna tego typu inicjatywa, która wyróżnia najlepsze projekty green building w Polsce.

Tegoroczna edycja obejmowała budynki i wnętrza projektowane i zrealizowane na terenie Polski oraz materiały budowlane, wykończeniowe, instalacyjne i wyposażenie budynków dostępne na terenie Polski, w okresie 05.2018-05.2020 r. Swoje projekty mogli zgłaszać także studenci.

Jury oceniało prace zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych. Pod uwagę były brane również wszelkie nowatorskie rozwiązania zastosowane w zgłaszanym budynku, projekcie, wnętrzu, produkcie i inicjatywie.

Konkurs PLGBC Green Building Awards cieszy się coraz większym zainteresowaniem – z roku na rok przybywa zgłoszeń.

Grono Jury PLGBC Green Building Awards 2020 tworzyły znakomite osobistości świata architektury, budownictwa i nieruchomości:

 • prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Kuryłowicz & Associaties, Członek Honorowy Jury,
 • Katarzyna Dulko-Gaszyna, IKEA Niemcy, Członek Honorowy Jury,
 • Ewelina Jaskulska, Artectonica, Członek Honorowy Jury,
 • Anna Baczkowska, Knauf Armstrong Solutions,
 • dr hab. inż. arch. Anna Bać, Politechnika Wrocławska,
 • Danuta Barańska, Tétris Polska,
 • Justyna Biernacka, SARP Warszawa, Architekci Dla Klimatu,
 • Aleksandra Latocha, APA Group,
 • Alicja Leszczyńska, Assa Abloy,
 • Jakub Lewkowicz, Kuryłowicz & Associaties,
 • Jerzy Wójcik, JW+A,
 • Dominika Zielińska, Workplace Solutions.

Statuetki dla Laureatów konkursu PLGBC Green Building Awards 2020 zaprojektowało i przygotowało Horizone Studio.

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), organizacja pozarządowa, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.

Wyróżnienie najlepszych zielonych budynków i projektów w Polsce było częścią 10. PLGBC Green Building Symposium, które odbyło się w nowym formacie online w dniu 8 października br. pod hasłem Climate Emergency.

Laureaci konkursu PLGBC Green Building Awards 2020:

KATEGORIA 1: NAJLEPSZY ZREALIZOWANY BUDYNEK EKOLOGICZNY CERTYFIKOWANY

Laureat
SPARK B
Projektant: Kuryłowicz & Associates
Inwestor: Skanska Property Poland

Wyróżnienie
Jest to kompleks 5 budynków, są to jednak budynki takie same, dlatego zgłoszenie zostało zakwalifikowane.
BUSINESS GARDEN POZNAŃ
projektant: Arcade Polska
inwestor: Vastint Poland

KATEGORIA 2: NAJLEPSZY ZREALIZOWANY BUDYNEK EKOLOGICZNY BEZ CERTYFIKATU (BĄDŹ PRECERTYFIKOWANY)

Laureat
Przedszkole Przyzakładowe Żółty Słonik w Suwałkach
Projektant: XY studio
Inwestor: Fabryki Mebli Forte

Wyróżnienie
Dom Zacisze Leśne
Projektant: trabendo.
Inwestor: prywatny

KATEGORIA 3: NAJLEPSZY PROJEKT EKOLOGICZNY

Laureat
Osiedle za Żelazną Bramą – rewitalizacja
Projektant: Kwadratura

Wyróżnienie
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Projektant: Kwadratura
Inwestor: Świętokrzyski Park Narodowy

KATEGORIA 3: NAJLEPSZY STUDENCKI PROJEKT EKOLOGICZNY

Laureat
Klasztor oo. Franciszkanów
Autor: Paweł Lisiak
Inwestor: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych

Wyróżnienie
KOMO
autor: Sebastian Krawczyk

KATEGORIA 4: NAJLEPSZA EKOLOGICZNA ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA

Laureat
Osiedle Mickiewicza – etap 2-3
Projektant: HRA architekci
Inwestor: Skanska Residential Development Poland

Wyróżnienie
Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja
Projektant: Autorska Pracownia Architektury ARC-HIT
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” w Kamiennej Górze

Do kategorii 5: NAJLEPSZA EKOLOGICZNA ROZBUDOWA/MODERNIZACJA/RENOWACJA, nie było w tym roku zgłoszeń.

KATEGORIA 6: NAJLEPSZY ZREALIZOWANY EKOLOGICZNY BUDYNEK SEKTORA PUBLICZNEGO

Laureat
Dom dla Bezdomnych w Jankowicach
Projektant: XY studio
Inwestor: Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia

Wyróżnienie
Centrum Promocji Drewna
Projektant: MMA Pracownia Architektury
Inwestor: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łuków

KATEGORIA 7: NAJLEPSZE ZRÓWNOWAŻONE WNĘTRZE

Laureat
Wnętrza w Starej Oborze
Projektant: Ekodama studio – Magdalena Górska
Właściciel: Magdalena Górska

Wyróżnienie
Less Waste Office
Projektant: Workplace
Właściciel: Nordea

KATEGORIA 8: GREEN PRODUCT OF THE YEAR

Laureat
„Bezpieczne Domy – Przyjazne Miasta” Szkolenia dla Nauczycieli Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych
Autor: Fundacja CultureLab

Wyróżnienie
Farba Graphenstone Ecosphere Premium
Producent: Graphenstone
Dystrybutor w Polsce: FM.lab

KATEGORIA 9: NAJLEPSZA EKOLOGICZNA INICJATYWA MIEJSKA/GMINNA

Laureat
Sieć Naturalnych Placów Zabaw w Warszawie
Projektant: Kwadratura

Wyróżnienie
Park Pamięci w Oświęcimiu
Projektant: NArchitekTURA – Pracownia Projektowa

Więcej informacji: https://awards.plgbc.org.pl/
#PLGBCawards

Skip to content