• 23 lipca 2020

PLGBC Partnerem Merytorycznym programu Builder for the Future

PLGBC Partnerem Merytorycznym programu Builder for the Future

PLGBC Partnerem Merytorycznym programu Builder for the Future 960 720 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zostało Partnerem Merytorycznym inicjatywy Builder for the Future, edycja 2020/2021. To społeczny program edukacyjny organizowany przez miesięcznik „Builder”, którego celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Obejmuje inicjatywy Builder for the Young Architects oraz Builder for the Young Engineers.

Młodzi mają również bezpośredni dostęp do bogatej biblioteki „Buildera” zawierającej materiały i publikacje techniczne oraz naukowe.
Swoim zasięgiem program obejmuje blisko 10 000 młodych architektów i inżynierów budownictwa, pozwalając im na doskonały start w przyszłość. Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, studenckimi oraz uczelniami publicznymi i prywatnymi. Partnerami są wiodące na rynku firmy wspierające program organizacyjnie i merytorycznie.

PLGBC zostało Partnerem Merytorycznym programu obok m.in. Fundacji im. Stefana Kuryłowicza czy Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Przedsięwzięcie wzbogacają wiedzą, doświadczeniem oraz autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci oraz menadżerowie i doradcy techniczni z firm. To ponad 150 osób, które aktywnie uczestniczą w tworzeniu i moderowaniu programu. Ważnym elementem wydarzenia są wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, a także konsultacje i wizyty studialne na placach budowy. Program umożliwia integrację środowiskową oraz wymianę doświadczeń. Stwarza uczestnikom wyjątkową okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Najbardziej aktywni, biorąc udział w konkursach, pokazują swój talent i zaangażowanie.

Więcej szczegółów nt. współpracy już wkrótce.

Skip to content