W dniach 20-21 listopada br. odbędzie się międzynarodowa konferencja Redefining Cities in View of Climatic Changes, organizowana przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań, technologii i projektów dotyczących problematyki zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wyposażenia miasta w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami. PLGBC objęło patronat nad wydarzeniem.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań, technologii i projektów dotyczących problematyki zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wyposażenia miasta w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami. Interdyscyplinarne działania polegają na stworzeniu paneli eksperckich, platformy wymiany badań i doświadczeń różnych dyscyplin naukowych oraz branż dla projektowania i wdrażania rekomendowanych rozwiązań w inwestycjach miejskich.

Wykłady przedstawią zaproszeni goście:

  • Søren Riis Dietz,
   Architekt – pracownia Bjerg Arkitektur w Danii
  • Landscape Arch. Manfred Köhler,
   University of Applied Science, Neubrandenburg
  • Prof. Arch. Emanuele Naboni,
   KADK, The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design, and Conservation
  • Dr.-Ing. habil. Piotr Noakowski,
   Technische Universität Dortmund
  • Prof. Arch. Rafi Segal,
   Massachusetts Institute of Technology
  • dr hab. inż. arch.  Michał Stangel, prof. uczelni,
   Politechnika Śląska
  • dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG,
   Politechnika Gdańska

Tematyka konferencji uwzględnia następujące tematy:

  • kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, jego przestrzeni publicznych, systemu przyrodniczego, budynków oraz infrastruktury, z wykorzystaniem współczesnych technologii, w obliczu zmian klimatycznych
  • idee urbanistyczne w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta i kierunki rozwoju nurtów Smart City, Eko City i Green City wobec współczesnych zmian klimatycznych
  • architektura współczesna – kształtowanie budynków pro-środowiskowych w odniesieniu do efektywnych energetycznie rozwiązań i innych technologii
  • zadania rozwiązań architektonicznych wobec zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju miasta
  • kształtowanie środowiska i krajobrazu miejskiego w kontekście zmian klimatycznych
  • problematyka projektowania regeneratywnego oraz miejskiej gospodarki cyrkularnej
  • nowoczesne technologie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta
  • infrastruktura miejska realizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • zadania inwestorów publicznych i komercyjnych we wdrażaniu współczesnych i nowatorskich technologii
  • nowe obszary partycypacji społecznej i społecznych uwarunkowań rozwoju miasta wobec zmian klimatycznych.

Wydarzeniem poprzedzającym konferencję są warsztaty pt.: Redefiniowanie Warszawy wobec zmian klimatycznych, organizowane przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada br. Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń i współpraca przy analizie zagadnień problemowych oraz wdrażaniu technologii i rekomendowanych rozwiązań w inwestycjach dotyczących problematyki zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wyposażenia miasta i budynków w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC objęło Patronat Honorowy nad wydarzeniem obok m.in.: SARP, TUP, NCBiR, KAPE.

Więcej informacji i rejestracja: https://www.arch.pw.edu.pl/Nauka/Konferencje/Redefining-Cities-in-View-of-Climate-Changes

Podobne informacje