• 25 maja 2022

Premiera EU Policy Whole Life Carbon Roadmap

Premiera EU Policy Whole Life Carbon Roadmap

Premiera EU Policy Whole Life Carbon Roadmap 960 540 PLGBC

Liderzy branży budowlanej z całej Europy przedstawiają plan działań UE do 2050 r na rzecz neutralnych dla klimatu budynków i budownictwa. Premiera materiału odbyła się 24 maja br.

World Green Building Council (WorldGBC) przedstawiło nowy, odważny plan polityczny dla Unii Europejskiej, mający na celu przyspieszenie postępów w dekarbonizacji budynków i budownictwa, jednego z najbardziej emisyjnych sektorów na świecie.

Mapa drogowa polityki UE, opracowana przy wsparciu koalicji ponad 30 wiodących organizacji branżowych w ramach sztandarowego projektu WorldGBC – #BuildingLife, jest pierwszym tego rodzaju dokumentem na skalę UE i uwzględnia wpływ środowiska budowlanego na emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia budynku, w ramach wielu ścieżek.

Mapa drogowa została przedstawiona na konferencji 24 maja br., w której udział wzięli unijni decydenci i przedstawiciele sektora budowlanego. Ciaran Cuffe, poseł do Parlamentu Europejskiego (Zieloni), który jest sprawozdawcą obecnej rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wygłosił przemówienie inauguracyjne na temat mapy drogowej i kluczowej roli budynków w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Następnie odbyła się debata panelowa z udziałem przedstawicieli branży i sektora publicznego.

W jaki sposób mapa drogowa stymuluje działania w UE

W mapie drogowej zaproponowano harmonogram działań zalecanych unijnym decydentom w celu przyspieszenia obniżenia emisyjności budynków do 2050 r., przy uwzględnieniu zarówno emisji CO2 związanych z ich eksploatacją, jak i długo pomijanego wpływu emisji pochodzących z materiałów i konstrukcji.

Znaczna część europejskich zasobów budowlanych jest przestarzała i nieefektywna, a Komisja Europejska uznała, że wskaźnik renowacji musi wzrosnąć co najmniej dwukrotnie. Mapa drogowa WorldGBC podkreśla pilną potrzebę bardziej ambitnej polityki i wsparcia finansowego w celu umożliwienia modernizacji nieruchomości pod kątem efektywności energetycznej.

Ponadto budynki są nadal wznoszone przy użyciu materiałów i procesów o wysokiej emisji dwutlenku węgla, co podtrzymuje wysoki poziom emisji dwutlenku węgla w tym sektorze. Dlatego w mapie drogowej zawarto szereg zaleceń dotyczących sposobu, w jaki polityka UE może wymusić obliczanie i regulowanie emisji w całym cyklu życia budynku, a także środków, które poprawią obieg materiałów budowlanych.

Niepowodzenie w rozwiązaniu problemu wpływu budynków na emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia będzie prawdopodobnie oznaczać drastyczne zmniejszenie pozostałego budżetu węglowego Europy, co sprawi, że cel Zielonego Ładu, jakim jest neutralność klimatyczna UE do 2050 r., oraz cele uzgodnione przez decydentów na konferencji COP26 znajdą się daleko poza zasięgiem.

Cztery drogi polityczne do obniżenia emisyjności środowiska budowlanego w UE

Zalecenia zawarte w mapie drogowej zostały opracowane przy udziale głównych sieci biznesowych i stowarzyszeń branżowych, a także organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i sieci miast. Wyznaczając okres od chwili obecnej do 2050 r., określono główne etapy zaostrzania z czasem kluczowych polityk i przepisów UE mających wpływ na sektor budowlany. Raport jest podzielony na cztery główne ścieżki polityki:

  • Przepisy budowlane
  • Odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym
  • Zrównoważone zamówienia publiczne
  • Zrównoważone finansowanie

W raporcie zawarto dalsze wskazówki, w jaki sposób decydenci unijni, krajowi i regionalni mogą ujednolicić swoje wymagania wobec przemysłu, promując podejście oparte na wielopoziomowym zarządzaniu.

Wreszcie, aby zapewnić efektywną współpracę z sektorem prywatnym, mapa drogowa określa również, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wspierać wdrażanie mapy drogowej.

Skip to content