• 9 marca 2022

Przewodnik projektowania poznawczego i sensorycznego od Interface

Przewodnik projektowania poznawczego i sensorycznego od Interface

Przewodnik projektowania poznawczego i sensorycznego od Interface 283 400 PLGBC

Materiał partnera

Tworzenie +pozytywnych przestrzeni dla poznawczego i sensorycznego dobrego samopoczucia to przewodnik, który inspiruje architektów i projektantów do projektowania z myślą o zmysłach i do wprowadzania do miejsc pracy wzornictwa biofilnego.

– Dzięki najnowocześniejszym działaniom terapeutów zawodowych i badaniom w zakresie kosztów dystrakcji, tworzenie przestrzeni, które pielęgnują zmysły i pomagają się skupić, stało się oczywistą koniecznością. Podczas, gdy każdy z nas ma inne progi i tolerancje w zakresie radzenia sobie z danymi sensorycznymi pochodzącymi z naszych środowisk, niniejszy Przewodnik projektowania wyjaśnia, w jaki sposób możemy projektować przestrzenie tak, aby wspierać zróżnicowane grupy ludzi, aby czuli się lepiej — jest to coś, co będzie ostatecznie korzystne dla nas i dla biznesu − mówi Oliver Heath, dyrektor Oliver Heath Design, autor Przewodnika projektowania.

Co to oznacza dla Ciebie? Interface ma nadzieję, że po przeczytaniu tego przewodnika:

1. Uzyskasz wgląd w korzyści płynące z projektowania szeregu progów sensorycznych w celu poprawy samopoczucia.

2. Zrozumiesz, jak korzystać z funkcji projektowania biofilnego, aby poprawić samopoczucie sensoryczne i poznawcze w miejscu pracy.

3. Zdobędziesz inspirację i pewność siebie w stosowaniu tych pomysłów w praktyce.

Skip to content