Zgodnie z uchwałą z 16 lipca 2015 r. dotyczącą krajowego planu zwiększania liczby budynków o niskim zużyciu energii, już w najbliższych latach, w Polsce powstawać będzie więcej budynków przyjaznych środowisku. Co jednak oznacza to w praktyce? Wedle przyjętych zapisów do 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe obiekty powinny zapewniać niemal zerowe zużycie energii. Z kolei już od 1 stycznia 2019 roku wszystkie nowe budynku zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością będą musiały być obiektami o niemal zerowym zużyciu energii.

Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju od lat działa już ASSA ABLOY. Jednym z fundamentów jej strategii jest zasada dostarczania produktów i usług przyjaznych środowisku. Firma realizuje to postanowienie w 4 głównych obszarach, poprzez:

– optymalizację zużycia zasobów energii i wody
– zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla
– zmniejszenie zużycia wody i wytwarzania odpadów
– rezygnację z niebezpiecznych substancji chemicznych.

ASSA ABLOY uczyniła z polityki zrównoważonego rozwoju integralną część swojego procesu tworzenia innowacyjnych produktów. W czasie ich powstawania wykorzystuje się technologie zapewniające wysoką wydajność energetyczną i długi cykl życia, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego wpływu na środowisko naturalne. W gronie najbardziej innowacyjnych i przyjaznych otoczeniu produktów znaleźć można m.in.: czytniki HID, zamki Abloy Low Energy, system SMARTairTM, technologia CLIQ czy zamki IN120 wykorzystujące energię słoneczną. Te ostatnie wprowadziła na rynek firma Corbin Russwin należąca do grupy ASSA ABLOY. Urządzenia wykorzystują w swojej pracy energię, która pochodzi częściowo ze światła słonecznego lub wewnętrznego oświetlenia w budynku. Technologia pozwala tym samym zminimalizować istotność baterii wmontowywanych w zamki. Wspomniane wcześniej czytniki marki HID to kolejny przykład urządzeń, które zapewniają niski pobór mocy. Co szczególnie warte podkreślenia, są one tworzone z materiałów pochodzących z recyklingu. Zamki Abloy Low Energy to kolejna grupa produktów o niskim poborze mocy. Zużycie niewielkiej ilości energii przekłada się także na ekonomiczne aspekty zarządzania budynkiem, czyli oszczędności.

Podobne informacje