• 31 sierpnia 2022

Spotkanie przedstawicieli partnerów projektu Retrofit Hub

Spotkanie przedstawicieli partnerów projektu Retrofit Hub

Spotkanie przedstawicieli partnerów projektu Retrofit Hub 1024 576 PLGBC

Anna Jurczak i Alicja Heller wzięły dzisiaj udział w spotkaniu przedstawicieli partnerów projektu RetrofitHub – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Croatia Green Building Council – CGBC oraz Hungary Green Building Council – HuGBC. Uczestnicy podsumowali dotychczasowe działania i zaplanowali co będzie działo się w najbliższym czasie. Wkrótce ma powstać narzędzie, które posłuży przekazaniu rzetelnej wiedzy (technicznej i prawnej) w zakresie modernizacji budynków.

Realizacja projektu pozwala na promowanie procedur modernizacji energetycznej wśród grup docelowych, co ma zwiększyć liczbę zmodernizowanych i odnowionych budynków w krajach objętych projektem.

Projekt finansowany jest przez GIZ: EUKI – European Climate Initiative na zlecenie Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety.

Skip to content