• 8 lutego 2021

Stowarzyszenie Komfort Ciszy na pierwszym webinarze z zakresu certyfikacji ZIELONY DOM

Stowarzyszenie Komfort Ciszy na pierwszym webinarze z zakresu certyfikacji ZIELONY DOM

Stowarzyszenie Komfort Ciszy na pierwszym webinarze z zakresu certyfikacji ZIELONY DOM 1024 527 PLGBC

Materiał Partnera

Pierwszy webinar z cyklu “Certyfikat ZIELONY DOM” został poświęcony rozwiązaniom z zakresu akustyki. Wśród prelegentów znalazł się m.in. Paweł Polak – współzałożyciel Stowarzyszenia “Komfort Ciszy”, który wygłosił prezentację zatytułowaną “Lepsza akustyka w budynkach mieszkalnych na przykładzie wybranych rozwiązań”. Swoją prelekcję rozpoczął od krótkiego wprowadzenia w zagadnienie oraz omówienia wymagań prawnych, w tym obowiązujących norm obligatoryjnych i dobrowolnych. Współzałożyciel “Komfortu Ciszy” wyjaśnił, jak się one wpisują w wielokryterialną certyfikację budynków. W dalszej części prezentacji ekspert skupił się na możliwościach obniżenia poziomu dźwięku w mieszkaniach oraz pomieszczeniach technicznych, takich jak garaże czy szachty windowe.