• 15 lutego 2021

Sweco edukuje najmłodszych o certyfikacji BREEAM

Sweco edukuje najmłodszych o certyfikacji BREEAM

Sweco edukuje najmłodszych o certyfikacji BREEAM 480 271 PLGBC

Materiał Partnera

Promowanie budownictwa ekologicznego bez wątpienia wpisało się już w standardy Sweco Polska. Tym razem w ramach propagowania idei zielonych budynków oraz poszerzania wiedzy w tym zakresie, przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

28 stycznia przedstawiciel Działu Budownictwa Ekologicznego Sweco Polska, Filip Radziński, miał możliwość zaznajomienia dzieci z celem przyświecającym certyfikacji wielokryterialnej BREEAM. Prezentacja miała miejsce w ramach zgłoszenia się szkoły do konkursu pt. „Planeta Energii” organizowanego przez Grupę Energia.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się:

  • na czym polega praca Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Polska,
  • w jaki sposób oni sami mogą chronić środowisko przyrodnicze,
  • dlaczego zagadnienie ekologii jest ważne w budownictwie,
  • w jaki sposób system BREEAM kształtuje zrównoważone budynki.

Ponadto młodzi słuchacze poznali ciekawe przykłady zrównoważonych budynków w Polsce i na świecie (np. londyńską siedzibę Bloomberga czy biurowce realizowane przez Grupę BUMA oraz Olivia Business Centre).

Wystąpienie zostało przyjęte bardzo pozytywnie, a zaprezentowane przykłady budynków wzbudziły ciekawość dzieci, kto wie – być może przyszłych ekspertów ds. zrównoważonego budownictwa i asesorów BREEAM?