Urban Insight to długofalowa inicjatywa z corocznie zmieniającym się tematem przewodnim. Jest to projekt, w którym eksperci Sweco prezentują jak struktury miejskie w Europie oddziałują na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a także jaki wpływ mają ich potrzeby na planowanie przestrzeni. W 2018 roku główny wątek to mobilność i zrównoważony rozwój transportu w Europie.

Pierwszy raport pt. „Redefining Bridges and Tunnels for the Next Generation of Our Cities”, napisany przez zespół inżynierów ze Sweco Norway, rozpoczyna roczny cykl poświęcony zagadnieniu Urban Move. W kolejnych raportach eksperci z całej grupy Sweco podzielą się swoją wiedzą oraz spostrzeżeniami na temat mobilności i zrównoważonego transportu, koncentrując się na różnych aspektach rozwoju miast z perspektywy ich mieszkańców.

“W Sweco chcemy aktywnie uczestniczyć w planowaniu i projektowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości, dzięki popartym doświadczeniem kompetencjom. Naszą pasją jest odkrywanie, w jaki sposób struktury miejskie w Europie oddziałują na zaspokajanie potrzeb osób zamieszkujących te obszary, a także jaki wpływ mają preferencje mieszkańców na planowanie przestrzeni. Projektowanie atrakcyjnych i funkcjonalnych obszarów miejskich wymaga znajomości lokalnych uwarunkowań, europejskiego podejścia, a także innowacyjnych rozwiązań. Połączenie tych trzech elementów tworzy Urban Insight. Dzięki raportom, podzielimy się naszą wiedzą ekspercką z tego obszaru. Mamy również nadzieję, że uda nam się zaangażować w Urban Insight naszych klientów, pracowników i wszystkie zainteresowane tym tematem osoby” – mówi Tomas Carlsson, Prezes i CEO Grupy Sweco.

W raporcie „Redefining Bridges and Tunnels for the Next Generation of Our Cities”, eksperci Sweco wyjaśniają, dlaczego tunele i mosty nie powinny już być traktowane tylko jako obiekty ułatwiające transport. Zamiast tego, obszary przez nie zajmowane, powinny oferować coś więcej, podnosząc jakość życia mieszkańców poprzez uproszczenie komunikacji lub upiększenie miasta. Autorzy podają również przykłady mostów i tuneli, które sprostały miejskim wyzwaniom i stały się elastycznymi, wielofunkcyjnymi strukturami, podnoszącymi walory samego miasta oraz oferującymi dodatkowe korzyści ich mieszkańcom.

Raport podkreśla, że kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu projektów transformujących miasta pełnią ich mieszkańcy. Implementacja perspektywy mieszkańców w projektach, jak również angażowanie ich w rozwój, poprzez dialog i współpracę, daje zupełnie nową jakość planowania przestrzeni publicznej. Dzięki takiemu podejściu będziemy w stanie projektować i tworzyć miasta nowej generacji, odpowiadające na potrzeby mieszkańców – miasta przyszłości.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu: http://www.swecourbaninsight.com/urban-move/redefining-bridges-and-tunnels/

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Urban Insight zapraszamy na stronę: http://www.swecourbaninsight.com/

Podobne informacje