Szkolenie WELL Building Standard® z akredytacją IWBI

KOSZT SZKOLENIA:                  790 zł + VAT

Koszt dla członków PLGBC:  630 zł + VAT

DATA:            9 kwietnia 2018

MIEJSCE:    Warszawa

GODZINA:  10.00-15.00 (+ 1h konsultacji online z trenerem)

OPIS SZKOLENIA:

Jedyne akredytowane przez International WELL Building Institute (IWBI) szkolenie prowadzone w języku polskim.

Uczestnicy szkolenia omówią kluczowe kwestie związane z systemem WELL Building Standard®, dodatkowo materiały wzbogacone będą praktycznymi case studies obrazującymi wykorzystanie zielonych rozwiązań w praktyce. Krok po kroku zostanie omówiony proces certyfikacji oraz jego główne punkty kontrolne. Uczestnicy poznają również relacje systemu WELL Building Standard® z innymi wielokryterialnymi systemami certyfikacji. Każdy uczestnik otrzyma oficjalny dyplom poświadczający zdobyte kwalifikacje, sygnowany przez IWBI oraz PLGBC.

Szkolenie prowadzone w języku polskim przez jedynego w Polsce WELL Faculty.

Niezbędna znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione:

 • Zdrowie w dzisiejszym świecie
 • Jak budynki wpływają na człowieka
 • Gdzie szukać punktów, czyli najwyższe noty w procesie certyfikacji
 • WELL Building Standard® w aspekcie globalnym
 • WELL AP – dlaczego warto?
 • Po co certyfikujemy
 • Wzrost popularności WELL Building Standard® na świecie
 • 7 obszarów WELL Building Standard®
 • Jak WELL Building Standard® wpływa na organizm człowieka
 • Proces certyfikacji WELL Building Standard®
 • WELL Building Standard® a pozostałe systemy certyfikacji (LEED, BREEAM)

ZAGADNIENIA:

 • Rodzaje certyfikacji WELL Building Standard®
 • Kluczowe aspekty w procesie certyfikacji
 • Certyfikacja krok po kroku
 • Badania nad zdrowiem i produktywnością pracowników
 • WELL Building Standard® a miejsce pracy
 • WELL Building Standard® dla budynków mieszkalnych
 • Rozwój systemu WELL Building Standard®
 • WELL Building Standard® w Polsce
 • Kluczowe role uczestników procesu certyfikacji
 • WELL Building Standard® a pozostałe systemy certyfikacji (LEED, BREEAM)

Co osiągniesz biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz najświeższe informacje o systemie akredytowane oraz aktualizowane przez International WELL Building Institute (IWBI)
 • Poznasz budowę systemu WELL Building Standard® i cele jego kredytów
 • Zdobędziesz wiedzę o głównych systemach i założeniach green building występujących w systemie WELL Building Standard®
 • Przyswoisz najlepsze praktyki i wdrożone rozwiązania, które będziesz mógł dostosować do swojego środowiska pracy
 • Będziesz wiedział, jak wyglądają strategie i rozwiązania WELL Building Standard® najlepsze dla danego projektu
 • Dowiesz się, jak stosować zintegrowane podejście w zrównoważonym projektowaniu, konstrukcji i użytkowaniu budynku

REJESTRACJA NA SZKOLENIE:

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
KOSZT UDZIAŁU (proszę wybrać poniżej)*

Uprzejmie informujemy, iż podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Konarskiego 18C/2-11A, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) w celu organizacji szkolenia, a po ich zakończeniu – w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia.
Każda osoba zarejestrowana na szkolenie posiada dostęp do treści swoich danych osobowych i możliwości ich zmiany. Jednocześnie poniższe nieobowiązkowe zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać przez te osoby w każdym czasie odwołane. Odwołanie obowiązkowej zgody następuje w wyniku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.

Zaznacz wszystkie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PLGBC w celu organizacji szkolenia WELL Building Standard® z akredytacją IWBI, a po jego zakończeniu w celach archiwalnych. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PLGBC w celach marketingowych.

Warunki uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu zgodny jest z tabelą opłat. Tabela jest integralną częścią umowy (niniejszego zgłoszenia).
2. Doręczenie PLGBC podpisanej umowy mailem lub pocztą, jest równoznaczne z jej zawarciem oraz wyrażeniem zgody na wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy.
3. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu wynikającej z Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. faktury VAT pocztą elektroniczną, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem szkolenia. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu.
4. Zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Alior Bank 11 2490 0005 0000 4500 8333 1037, tytuł przelewu: nr otrzymanej faktury VAT.
5. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres PLGBC. Za skuteczną rezygnację z udziału w szkoleniu będzie uznana wyłącznie rezygnacja doręczona nie później niż ostatniego dnia roboczego poprzedzającego szkolenie, w formie pisemnej, w oryginale. Zaniechanie wzięcia udziału w szkoleniu nie stanowi rezygnacji z udziału w szkoleniu.
6. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PLGBC 50% wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy, w przypadku doręczenia PLGBC rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnie z postanowieniami Umowy do dnia 30.03.2018r. Wynagrodzenie stanowi zwrot kosztów poniesionych przez PLGBC w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
7. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PLGBC całości wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy w przypadku doręczenia PLGBC rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnie z postanowieniami Umowy po dniu 30.03.2018r. oraz w przypadku zaniechania udziału w szkoleniu bez wcześniejszego doręczenia PLGBC rezygnacji. Wynagrodzenie stanowi zwrot kosztów poniesionych przez PLGBC w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
8. Zamiast osoby wskazanej w niniejszej Umowie, w szkoleniu może wziąć udział inny przedstawiciel Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się poinformować o tym fakcie PLGBC w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że PLGBC ma prawo do zmian w programie szkolenia.
10. Szkolenie może nie dojść do skutku w ww. terminie, jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba uczestników.

PROWADZĄCY:

BM_ramka

Bartosz Marcol

Konsultant ds. efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju w firmie WSP Polska Sp. z o.o. Inżynier z kilkuletnim doświadczeniem, specjalizujący się w kreowaniu środowiska wewnętrznego wysokiej jakości oraz instalacjach HVAC. Absolwent Politechniki Śląskiej i Duńskiego Uniwersytetu Technicznego.

Od początku kariery zawodowej związany ze zrównoważonym budownictwem. Jako jeden z pierwszych na świecie uzyskał akredytację WELL Accredited Professional (WELL AP) na początku 2016 roku. Posiada również akredytację WELL Faculty, skupiającą się na funkcji dydaktycznej zrównoważonego budownictwa. Doradca w zakresie certyfikacji WELL oraz wdrażaniu rozwiązań skierowanych na zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników budynków. Dodatkowo wykonuje analizy dostępności światła dziennego, komfortu termicznego oraz symulacji energetycznych w budynkach. Posiada doświadczenie w ankietyzacji jakości środowiska wewnętrznego oraz zadowolenia z miejsca pracy. Autor artykułów m in. w czasopismach Architektura Murator, BPCC Kontakt Magazine i Cyrkulacje.

Kontakt:

Magdalena Wojtas
email: mwojtas@plgbc.org.pl, tel. +48 537 445 958

Podobne informacje