ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKOWO PRODUKTY BUDOWLANE

KOSZT SZKOLENIA:                  990 zł + VAT

Koszt dla członków PLGBC: 790 zł + VAT

DATA:           26 kwietnia 2018

MIEJSCE:    Warszawa

GODZINA:   9.00 – 17.00

OPIS SZKOLENIA:

Dzisiaj, gdy budynki niskoenergetyczne zużywają coraz mniej energii, a na etapie użytkowania generują mniejszą emisję zanieczyszczeń, znaczenie oddziaływania na środowisko materiałów budowlanych niezmiernie wzrasta.

W trakcie szkolenia zostaną omówione:

 • Holistyczne spojrzenie (w kontekście społecznym, ekonomicznym i środowiskowym) na oddziaływanie produktów na otoczenie
 • Oceny oddziaływania na środowisko budynków i produktów w całym cyklu ich życia
 • Systemy certyfikacji, wykorzystywane do oceny zrównoważonego projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków
 • Systemy certyfikacji wyrobów budowlanych, wykorzystywane do optymalizacji produkcji, ale także w marketingu
 • Standardy europejskie i międzynarodowe skupiające się na stabilności sektora budowlanego

Przemysł budowlany zużywa 30% wszystkich produkowanych wyrobów na świecie. Każdy uczestnik procesu budowlanego dokonuje wyboru, jaki produkt zastosuje w swoim obiekcie.

ZAGADNIENIA:

 • Wybór produktu a rozwój zrównoważony
 • Normy i standardy
 • Systemy i schematy znakowania i certyfikacji budynków i produktów
 • LCA (Life cycle assessment) produktów: cel i zakres, Life cycle impact assessment, Life cycle – interpretacja
 • Jak poprawić wpływ produktu na środowisko
 • Przyszłość produktów zrównoważonych środowiskowo
 • Przykłady

Co osiągniesz biorąc udział w szkoleniu?:

 • Dowiesz się jak dokonać wyboru najlepszego produktu
 • Poznasz czym jest produkt zrównoważony środowiskowo
 • Dowiesz się czym jest zrównoważone budownictwo i jakie ma znaczenie dla sektora materiałów budowlanych
 • Dowiesz się co oznacza termin zielone budynki w kontekście rynku budowlanego i jego użytkowników (case studies)
 • Będziesz wiedział jaki jest wpływ materiałów budowlanych na trwałość budynków, na człowieka i środowisko

PROWADZĄCY:

Ewa Kosmala

Właściciel firmy ST&E. Ukończyła wydział budownictwa politechniki śląskiej ze specjalnością fizyka budowli oraz marketing i zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jej pasją jest holistyczne podejście do procesu budowlanego i samego budynku. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie budownictwa ekologicznego i budownictwa zrównoważonego oraz zarządzania wyrobami budowlanymi zrównoważonymi środowiskowo. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, zagadnień związanych z fizyką budowli oraz public affairs. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN, w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa i prowadzi międzynarodowe projekty w tym zakresie. Zajmuje się tez tematyką ocen wielokryterialnych budynków i produktów zrównoważonych środowiskowo. Jest assesorem BREEAM International, LEED GA , referentem HQE oraz Audytorem energetyczny. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń nie tylko, jako wykładowca na Politechnice Śląskiej (1993 – 2001) na studiach dziennych i podyplomowych, ale także, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie szkoleń produktowych, aplikacyjnych oraz związanych z zagadnieniami budownictwa zrównoważonego i fizyki budowli dla architektów, wykonawców oraz wewnętrznych i zewnętrznych działów sprzedażowych w firmach, w których pracowała i pracuje. W swojej pracy zawodowej przeszkoliła ponad 10 000 osób. Ukończyła prestiżową World Class Speaker Academy z najwyższym certyfikatem poziomu III oraz kursy Train the Trainer (H.Ecker; RBC). Jest autoryzowanym wykładowcą NAPE (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) oraz trenerem firmy Milewski&Partnerzy. Jest też certyfikowanym Master Facilitatorem. Wiedzę zdobywała u takich mentorów jak Łukasz Milewski, Anthony Robbins, Blair Singer, T.Harv Eker czy Brian Tracy.

Kontakt:

Magdalena Wojtas
email: mwojtas@plgbc.org.pl, tel. +48 537 445 958

Podobne informacje