• 18 stycznia 2022

Woda w przestrzeni publicznej – jak dyrektywa 2020/2184 wpłynie na projektowanie nowoczesnych obiektów

Woda w przestrzeni publicznej – jak dyrektywa 2020/2184 wpłynie na projektowanie nowoczesnych obiektów

Woda w przestrzeni publicznej – jak dyrektywa 2020/2184 wpłynie na projektowanie nowoczesnych obiektów 563 750 PLGBC

Materiał partnera

Nowa dyrektywa unijna odnośnie jakości i dostępu do wody pitnej weszła w życie

W grudniu 2020 roku Parlament Europejski podczas sesji plenarnej przyjął nową dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa nr 2020/2184 weszła w życie w styczniu 2021. Od tego czasu kraje członkowskie miały 24 miesiące na transpozycję zapisów dyrektywy do prawa lokalnego. Został więc już tylko rok na wprowadzanie zmian w naszych przepisach oraz wprowadzenie realnych działań, aby dostosować się do nowych wymagań.

Dyrektywa zawiera wiele wyzwań związanych z koordynacją wielu ministerstw, więc kraje członkowskie podjęły już działania w celu zorganizowania współpracy jednostek administracji odpowiedzialnych za zdrowie, środowisko, rolnictwo, sprawy wewnętrzne.

Dyrektywa UE w sprawie wody pitnej ustanawia minimalne normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: do picia, gotowania oraz innych celów domowych, aby chronić nas przed zanieczyszczeniami oraz bakteriami.

Bezpłatny dostęp do wody w miejscach publicznych

Woda z kranu jest tania i przyjazna dla środowiska. Aby umożliwić i zachęcić ludzi do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej, jakość wody z kranu zostanie poprawiona poprzez nałożenie surowszych limitów na niektóre zanieczyszczenia, w tym ołów. Według nowych przepisów państwa członkowskie powinny zapewnić powszechny dostęp do czystej wody oraz poprawić dostęp do wody w miastach i miejscach publicznych.

Nowa dyrektywa na pewno przyczyni się do zmiany podejścia zarówno samorządów, zakładów wodociągowych oraz inwestorów do kwestii udostępniania wody oraz tworzenia systemów, które pozwolą uzyskać wysoką jakość wody pitnej.

Jednym z rozwiązań w realizacji tego zadania jest montaż poidełek, źródełek, dystrybutorów, czy stacji wody pitnej wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe i użyteczne. Woda z tych urządzeń byłaby bezpłatna. Stosowanie takich rozwiązań miałoby miejsce w parkach, na rynkach miast, w urzędach, na lotniskach, czy w galeriach handlowych. Nowe przepisy mają także zapewnić dostęp do wody z kranu za darmo lub za niewielką opłatą w restauracjach, jadłodajniach i przy dostarczaniu usług cateringowych.

Te sprawdzone urządzenia stają się ostatnio prawdziwymi hitami, jeśli chodzi o nowoczesne budownictwo. Dystrybutory goszczą już na osiedlowych patiach, jako wyposażenie nowoczesnych siłowni, czy salonów prasowych, a także pojawiają się na przystankach autobusowych czy przy placach zabaw.

Projektując nowy obiekt, warto zaproponować swoim odbiorcom źródełka oraz zdroje wody pitnej i uświadomić odbiorcę, jak dzięki nim nie tylko podniosą funkcjonalność danego miejsca, ale także wywiążą się z ciążących na nich obowiązkach, wynikających z dyrektywy.

Na www.zdrojownia.pl znajdują się interesujące informacje na temat nowych przepisów, wymagań oraz rozwiązań pozwalających im sprostać.