• 1 lipca 2020

World Green Building Council przedstawiła nową publikację – Starting a Renovation Wave Report

World Green Building Council przedstawiła nową publikację – Starting a Renovation Wave Report

World Green Building Council przedstawiła nową publikację – Starting a Renovation Wave Report 500 500 PLGBC

World Green Building Council przedstawiła nową publikację – Starting a Renovation Wave Report, w którym podkreśla najlepsze praktyki w zakresie modernizacji budynków w całej Europie.

  • Raport prezentuje stanowisko, że monitorowanie rzeczywistych skutków inicjatyw modernizacyjnych, szybkie uczenie się tego, co działa, a co nie, oraz dlaczego – musi znaleźć się w samym sercu unijnej fali renowacyjnej. Modernizacja starzejących się budynków może odegrać kluczową rolę w wychodzeniu Europy z kryzysu #COVID.
  • Raport powstał w ramach projektu unijnego BuildUpon 2, w który również zaangażowane jest PLGBC.

Więcej o raporcie

Starting a Renovation Wave Report

Raport powstał w ramach projektu unijnego BuildUpon 2, w który również zaangażowane jest PLGBC