Ideą konkursu i przyznawanych w nim wyróżnień PLGBC Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa. Konkurs dedykowany jest firmom z branży budownictwa i nieruchomości. Wyróżnia najlepsze projekty green building w Polsce. To jedyna tego typu inicjatywa w kraju. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja br. Konkurs przygotowało Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Organizator, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, przygotował 9 kategorii. Konkurs jest ogólnodostępny, a udział w nim jest bezpłatny.

Tegoroczna edycja obejmuje budynki i wnętrza projektowane i zrealizowane na terenie Polski oraz materiały budowlane, wykończeniowe, instalacyjne i wyposażenie budynków dostępne na terenie Polski, w okresie 05.2018-05.2020 r.

Do jednej z kategorii mogą zgłaszać swoje projekty studenci.

Tegoroczne grono komisji konkursowej PLGBC Green Building Awards 2020 tworzyć będą wyjątkowe osobistości branży budownictwa i nieruchomości.

Prace oceniane będą przez Jury zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych. Pod uwagę będą brane również wszelkie nowatorskie aspekty danego projektu czy produktu.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online w wybranej kategorii i dosłanie załączników (materiałów wizualnych, certyfikatów itp.) na adres mszczepanik@plgbc.org.pl.

Co ważne, można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Więcej informacji: https://awards.plgbc.org.pl/

Zapraszamy!

Podobne informacje