• 17 marca 2020

Zgłoś się do konkursu PLGBC Green Building Awards 2020

Zgłoś się do konkursu PLGBC Green Building Awards 2020

Zgłoś się do konkursu PLGBC Green Building Awards 2020 1024 267 PLGBC

Ideą konkursu i przyznawanych w nim wyróżnień PLGBC Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa. Konkurs dedykowany jest firmom z branży budownictwa i nieruchomości. Wyróżnia najlepsze projekty green building w Polsce. To jedyna tego typu inicjatywa w kraju. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja br. Konkurs przygotowało Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Organizator, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, przygotował 9 kategorii. Konkurs jest ogólnodostępny, a udział w nim jest bezpłatny.

Tegoroczna edycja obejmuje budynki i wnętrza projektowane i zrealizowane na terenie Polski oraz materiały budowlane, wykończeniowe, instalacyjne i wyposażenie budynków dostępne na terenie Polski, w okresie 05.2018-05.2020 r.

Do jednej z kategorii mogą zgłaszać swoje projekty studenci.

Tegoroczne grono komisji konkursowej PLGBC Green Building Awards 2020 tworzyć będą wyjątkowe osobistości branży budownictwa i nieruchomości.

Prace oceniane będą przez Jury zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych. Pod uwagę będą brane również wszelkie nowatorskie aspekty danego projektu czy produktu.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online w wybranej kategorii i dosłanie załączników (materiałów wizualnych, certyfikatów itp.) na adres mszczepanik@plgbc.org.pl.

Co ważne, można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Więcej informacji: https://awards.plgbc.org.pl/

Zapraszamy!