• 14 lipca 2021

Zmieniając przestrzeń, zmieniasz życie ludzi. Zgłoś się do PLGBC Green Building Awards 2021

Zmieniając przestrzeń, zmieniasz życie ludzi. Zgłoś się do PLGBC Green Building Awards 2021

Zmieniając przestrzeń, zmieniasz życie ludzi. Zgłoś się do PLGBC Green Building Awards 2021 1024 858 PLGBC

Celem konkursu PLGBC Green Building Awards jest wyróżnienie zaangażowania liderów branży w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce. Organizator, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, podnosi w ten sposób świadomość rozwoju zielonego budownictwa. To jedyna taka inicjatywa na skalę kraju. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br. Oceny dokona Jury, które tworzą uznani eksperci świata architektury, designu i zrównoważonego budownictwa. Udział jest otwarty i bezpłatny.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przygotowało 10 kategorii w ogólnodostępnym, jednoetapowym konkursie. Udział w nim jest bezpłatny.

Tegoroczna edycja obejmuje budynki projektowane i zrealizowane na terenie Polski w okresie 06.2019 r. – 06.2021 r., jak również zabudowy mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, wnętrza oraz modernizacje. Do konkursu można zgłosić także zrównoważone produkty lub usługi oraz ekologiczne inicjatywy. Została przewidziana kategoria Najlepszy projekt ekologiczny, do której mogą zgłaszać swoje projekty zarówno profesjonaliści, jak i studenci.

Tegoroczne Jury konkursowe PLGBC Green Building Awards będą tworzyć wyjątkowe osobistości branży budownictwa i nieruchomości – eksperci z różnych dyscyplin:

 • Ewelina Jaskulska, Artectonica, Członkini Honorowa Jury,
 • Tomasz Pągowski, IMATHOME, Członek Honorowy Jury,
 • Szymon Wojciechowski, APA Wojciechowski, Członek Honorowy Jury,
 • Maciej Jakub Zawadzki, MJZ, Członek Honorowy Jury,
 • Anna Baczkowska, Knauf Ceiling Solutions,
 • dr hab. inż. arch. Anna Bać, Politechnika Wrocławska,
 • Justyna Biernacka, Architekci Dla Klimatu / Materiality,
 • dr hab. inż. Joanna Ferdyn-Grygierek, prof. PŚ, Politechnika Śląska,
 • Paweł Kobierzewski, TK Holding,
 • Alicja Leszczyńska, Assa Abloy,
 • Joanna Plaisant, Arcadis Polska,
 • Jerzy Wójcik, JW+A.

Prace oceniane będą przez Jury zarówno pod względem walorów związanych ze zrównoważonym budownictwem i rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych. Pod uwagę będą brane także wszelkie innowacyjne aspekty danego budynku, produktu czy inicjatywy.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii na stronie konkursu i dosłanie załączników (materiałów wizualnych, certyfikatów itp.) drogą elektroniczną.

Co ważne, można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Więcej informacji oraz zgłoszenia: https://awards2021.plgbc.org.pl/

Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas 11. edycji PLGBC Green Building Symposium, które odbędzie się 7 października 2021 r. w Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie.

Zapraszamy!

#PLGBCawards

Skip to content